GT2 account / Email
Password
New account

GLADIOTURK (ts1.travian.com)

Name: GLADIOTURK
Rank: 3 (no change)
Alliance: F.A.T
Villages: 56 (+1)
Settled villages:
4
Conquered villages:
53
Lost villages:
1
Population: 54,992 (+1,282)
Registered since: 24/03/11
Playtime: 423 Days
Village history: Show log (Entries: 58)
Alliance history:
(No alliances)  24/03/11 
Stronger  25/03/11 till 31/03/11  (7 Days)
(No alliances)  01/04/11 
RONIN  02/04/11 till 05/04/11  (4 Days)
SWU-1  06/04/11 till 17/05/11  (42 Days)
F.A.T-CK  18/05/11 till 19/05/11  (2 Days)
F.A.T-O  20/05/11 till 09/06/11  (21 Days)
F.A.T-DW  10/06/11 till 05/04/12  (301 Days)
F.A.T  since 06/04/12  (45 Days)
GetterMap 2.1: See GetterMap 2.1
Other worlds There are players with the same name on other worlds:
> Show list (5 entries)

Villages

X | YVillagePopulation+/- (7d)Settled/conquered..at
( -114|-56 )01.ATILLA *1295(settledThu 24/03/11
( 110|-89 )49.W1057(+21)(G.v. nikhilbMon 09/04/12
( 111|-90 )52.W1047(+19)(G.v. nikhilbTue 24/04/12
( -102|-26 )32.W1046(+3)(G.v. Death2YooSat 31/12/11
( 111|-89 )50.W W1041(+15)(G.v. nikhilbSat 14/04/12
( -92|-67 )26.1034(+6)(G.v. LivingTheDreamSat 19/11/11
( -54|-153 )21.1031(+4)(G.v. DeathzanelSun 16/10/11
( 109|-89 )51W1028(+15)(G.v. nikhilbFri 20/04/12
( -134|-46 )13.1027(+4)(G.v. WildThu 28/07/11
( -166|-159 )38.WW1025(+15)(G.v. sarsaila666Tue 07/02/12
( -122|-97 )11.1024(G.v. drkmllrWed 22/06/11
( -138|-125 )23.1022(G.v. s3dieSat 29/10/11
( -176|-77 )15.W1021(+3)(G.v. davidstWed 17/08/11
( -87|-47 )07.W1021(+4)(G.v. LurfullWed 07/09/11
( -115|-101 )10.1017(+4)(G.v. vinitThu 22/09/11
( -166|-65 )17.1017(G.v. MookieSat 01/10/11
( -88|-56 )08.1015(+7)(G.v. Deer414Fri 10/06/11
( -168|-166 )39.WW1014(+20)(G.v. sarsaila666Mon 13/02/12
( -113|-108 )33.W FATIH dav1012(G.v. forthewinWed 11/01/12
( -107|-63 )05.1009(G.v. MacedonFri 27/05/11
( 112|-88 )54.WW1006(+38)(G.v. nikhilbSat 05/05/12
( -170|-72 )18..1006(G.v. Princess UrdujaWed 31/08/11
( -114|-57 )21006(settledSat 07/05/11
( -102|-92 )09.1005(+2)(G.v. TzarDvanSun 03/07/11
( -99|-45 )06.1004(+4)(G.v. cip28Tue 12/07/11
( -94|-29 )27.W HUN1000(G.v. sunovitoSun 27/11/11
( 112|-87 )53.W998(+25)(G.v. nikhilbSun 29/04/12
( -189|-75 )20.994(+2)(G.v. danzdevThu 15/09/11
( -38|-146 )22.989(+7)(G.v. LiutprandoSat 22/10/11
( -180|-80 )16.987(+4)(G.v. ShadyTreeThu 25/08/11
( -140|-63 )14.985(G.v. dolarhydeThu 21/07/11
( -144|-111 )25.TAN984(G.v. CoopTue 06/12/11
( -117|-59 )03.983(settledThu 21/04/11
( -175|-65 )19. W ALTAR978(G.v. MookieFri 07/10/11
( -122|-108 )35 WW dav977(+8)(G.v. forthewinThu 19/01/12
( -114|-110 )34. dav975(G.v. forthewinFri 13/01/12
( -28|-63 )30.WWfar970(+4)(G.v. paytaluMon 19/12/11
( -115|-45 )28.WW imp965(+4)(G.v. NAOWMon 14/11/11
( -128|-45 )12.W964(G.v. WildFri 05/08/11
( -193|33 )37. WW dav963(+10)(G.v. DastWed 01/02/12
( -135|-140 )24.W953(+4)(G.v. s3dieSat 05/11/11
( -113|-131 )36.WW951(+14)(G.v. mazzaThu 26/01/12
( -175|-163 )40.WW950(+12)(G.v. sarsaila666Sun 19/02/12
( 110|-90 )55.WW947(+81)(G.v. nikhilbFri 11/05/12
( -40|-53 )29.942(G.v. paytaluSat 10/12/11
( -249|-5 )44.WW bbb937(+8)(G.v. NitzyMon 12/03/12
( 9|-80 )46 W aaa924(+21)(G.v. BarbolFri 23/03/12
( -110|-52 )04.TARKAN907(+3)(settledThu 07/04/11
( 16|-78 )48 WW aaa904(+16)(G.v. BarbolWed 04/04/12
( -79|-182 )42.WW903(+19)(G.v. merikh1984Sat 03/03/12
( -7|-69 )31.WW far893(+4)(G.v. paytaluTue 27/12/11
( 12|-79 )47 W aaa879(+11)(G.v. BarbolThu 29/03/12
( -175|-160 )41. WW863(+12)(G.v. sarsaila666Fri 24/02/12
( -250|-11 )45.WW bbb853(+10)(G.v. NitzySat 17/03/12
( -112|-230 )43.WW835(+10)(G.v. merikh1984Thu 08/03/12
( 111|-87 )56.GLADIOTURK809(-35)(G.v. nikhilbThu 17/05/12

Lost villages

X | YVillagePopulation+/- (7d)Conquered by ..at
( -46|-105 )42403(c.t. Imperatrix Thu 01/03/12

Player statistics