GT2 účet / E-mail
Heslo
Nový účet
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

Kariérista-Tools 2.0 - Webserver statistika

Zde najdete mnoho statistických údajů o GT2 webových stránkách.

Prohlížeč používá:

OS vybavenost:Kariérista-Tools 2.0 - Databáze

Několik pěkné statistiky z databází GT2.
Servery travianu:4.927 worlds
- active:101 worlds
- archived:4.826 worlds
First server added:ORG (org1.travian.org) (1.07.2006)
Last server added:TR1 (tr1.kingdoms.com) (12.07.2024)
Raw worlds map size:840.441.342.084 bytes (~783,0 GB)
Analyzed world days:742.762 days (~151 per server)
Analyzed players:66.322.522 (~13.461 per server)