GT2 účet / E-mail
Heslo
Nový účet

Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Všeobecné

Následující uvádí jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou jakékoli údaje, které byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje operátora najdete na požadovaném právním upozornění.

Jak shromažďujeme údaje?

Některé údaje se shromažďují, když nám je poskytnete. Mohly by to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována našimi systémy IT při návštěvě webových stránek. Tato data jsou především technická data, například prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo při přístupu na stránku. Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše údaje?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo řádné fungování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze toho, jak návštěvníci stránky využívají.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Máte vždy právo požadovat bezplatně informace o uložených datech, původu, příjemcům a účelu jejich sběru. Máte také právo požadovat, aby byla opravena, zablokována nebo smazána. Pokud máte další otázky týkající se ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Můžete také samozřejmě podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

Analytics a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu mohou být provedeny statistické analýzy vašeho surfování. K tomu dochází především pomocí souborů cookie a analýzy. Analýza chování surfování je obvykle anonymní, tzn. Že z těchto dat nebudeme schopni vás identifikovat. Tuto analýzu můžete napadnout nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

K této analýze můžete vznést námitky. Níže vás budeme informovat o tom, jak využít možnosti v tomto ohledu.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé této webové stránky brali ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou jakékoli údaje, které byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že data přenášená prostřednictvím internetu (např. Prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Oznámení týkající se strany zodpovědné za tuto webovou stránku

Strana odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:

Dominic
Rensmann Minzeweg 14
33100 Paderborn

E-mail:

Zodpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním vašich dat

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Právo podávat stížnosti regulačním orgánům

Pokud došlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany údajů, může dotčená osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům. Příslušným regulačním orgánem v záležitostech souvisejících s právními předpisy týkajícími se ochrany údajů je úředník ochrany údajů německého státu, v němž má naše společnost sídlo. Seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje lze nalézt na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Právo na přenositelnost dat

Máte právo mít data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy automaticky doručené vám nebo třetí osobě ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému odpovědnému subjektu, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte jako provozovatele webu. Šifrované připojení rozpoznáte v řádku adresy prohlížeče, pokud se změní z "http: //" na "https: //" a ikona zámku se zobrazí v pruhu adresy vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Informace, blokování, odstranění

Jak to dovolují zákony, máte právo kdykoli s bezplatnými informacemi o jakýchkoli vašich osobních údajích, které jsou uloženy, jakož i jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Pokud máte další otázky k tématu osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v právním upozornění.

Opozice propagačních e-mailů

Tímto výslovně zakazujeme používání kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s požadavky na právní upozornění týkající se zasílání propagačních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky v případě, že jsou přijaty nevyžádané reklamní materiály, jako například spam.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Některé z našich webových stránek používají cookies. Soubory cookie nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie pomáhají učinit naše webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po návštěvě se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstanou v paměti přístroje, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím navštívení webu.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste mohli případ od případu rozhodnout, zda chcete cookie přijmout nebo odmítnout. Případně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby automaticky přijímal soubory cookie za určitých podmínek, nebo je vždy odmítl, nebo automatické mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou nezbytné pro umožnění elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. Nákupní košík), jsou uloženy podle čl. 6 odst. 1 písm. F DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie, aby byla zajištěna optimální služba bez technických chyb. Jsou-li uloženy i jiné soubory cookie (například ty, které se používají k analýze vašeho chování surfování), budou se s nimi zacházet samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace, které váš prohlížeč automaticky předává nám v "souborech protokolu serverů". Tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazujícího uživatele
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nebudou spojena s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO, který umožňuje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje uvedené ve formuláři, včetně poskytnutých kontaktních údajů, abychom odpověděli na vaše otázky a případné následné otázky. Tyto informace nesdílíme bez vašeho svolení.

Všechny údaje, které zadáte do kontaktní formuláře, tedy zpracujeme pouze s vaším souhlasem podle článku. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Data, kterou zadáte ve formuláři kontaktu, si uchováme, dokud nepožádáte o jeho vymazání, zrušíte souhlas s jeho ukládáním nebo pokud účel úložiště již nebude (např. Po splnění Vaší žádosti). Veškerá povinná ustanovení právních předpisů, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

Registrace na těchto stránkách

Můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách, abyste získali přístup k dalším funkcím nabízeným zde. Vstupní údaje budou použity pouze pro účely použití příslušného webu nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. Jinak odmítneme vaši registraci.

Abychom Vás informovali o důležitých změnách, jako jsou změny v rámci našeho webu nebo technické změny, použijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Data poskytnutá při registraci zpracujeme pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Neformální e-mail, který tuto žádost podá, je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.

Budeme i nadále ukládat data shromážděná při registraci, dokud zůstanete registrováni na našich webových stránkách. Zákonná doba uchovávání zůstává nedotčena.

4. Analytics a reklama

Google AdSense

Tyto webové stránky používají službu Google AdSense, která zahrnuje inzerci od společnosti Google Inc. (dále jen "Google"). Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense používá tzv. "Cookies", což jsou textové soubory uložené v počítači, které umožňují analýzu způsobu, jakým web používáte. Google AdSense také používá tzv. Web beacons (neviditelná grafika). Prostřednictvím těchto webových majáků lze vyhodnotit informace, jako návštěvnost návštěvníků na těchto stránkách.

Informace generované cookies a webovými beacony týkajícími se vašeho používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) a doručení reklamních formátů jsou přenášeny na server Google v USA a uloženy tam. Tyto informace mohou Google předávat smluvním stranám společnosti Google. Společnost Google však nebude sloučit vaši IP adresu s dalšími uloženými daty.

Soubory cookie AdSense jsou uloženy na základě článku. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak jeho webové stránky, tak i jejich inzerci.

Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že zpracováváte údaje, které se vás týkají a shromáždí společnost Google, jak je popsáno, a za výše uvedenými účely.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites