GT2 account / E-mail
Wachtwoord
Nieuw account
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

Natars (ts2.travian.nl)

Naam: Natars
Rang: 41 (4 gedaald)
Dorpen: 58 (-3)
Gestichtte dorpen:
68
Veroverde dorpen:
268
Verloren dorpen:
278
Bevolking: 16.474 (+143)
Geregistreerd sinds: 27.11.19
Speeltijd: 236 Dagen
Dorpsgeschiedenis: Toon log (Onderdelen: 614)
Alliantie geschiedenis:
(Geen llianties)  sinds 27.11.19  (237 Dagen)
GetterMap 2,1: Bekijk GetterMap 2,1
Andere servers Er zijn spelers met dezelfde naam op andere servers:
> Toon Lijst (100 Posts)

Dorpen

X | YDorpBevolking+/- (7d)Gesticht / veroverdop ..
( -50|-50 ).Het café1159(+136)(gestichtwo 27.11.19
( 50|50 )I AM GROOT ♻1130(+126)(gestichtwo 27.11.19
( 12|-56 )SL09978(G.v. Lunamaraza 29.02.20
( -37|-32 )Milankoviçi961(+38)(G.v. naamloos789wo 25.12.19
( -38|-20 )Jablaniça909(+93)(G.v. Taeriquedo 12.12.19
( -32|-38 )24***869(+35)(G.v. Nólido 09.01.20
( -46|-10 )22***862(G.v. Meardzo 22.12.19
( 13|-60 )SL07861(+5)(G.v. Januswo 29.01.20
( -17|39 )12860(+8)(G.v. mathias125zo 22.12.19
( -41|-34 )23***859(+26)(G.v. dikke_zotvr 17.01.20
( -3|-50 )Backup857(+16)(G.v. Jataridi 07.01.20
( 38|16 )018856(+18)(G.v. Korudoma 23.12.19
( 45|-18 )B757g849(-90)(G.v. Loraenedo 02.01.20
( -28|-41 )25***846(+28)(G.v. Aragornvr 10.01.20
( 50|4 )GN-001 Exia II831(+13)(G.v. BossPopoma 23.12.19
( 20|-35 )13830(+10)(G.v. tonglovebluedi 10.12.19
( -44|16 )weetje24828(+21)(G.v. sappigevr 20.12.19
( 13|-38 )12825(+9)(G.v. guirepaza 15.02.20
( -5|-39 )Kladanj822(+59)(G.v. Amydo 05.12.19
( 12|-47 )Ms Pacman818(G.v. cayleyza 18.01.20
( -19|-33 )020*808(G.v. bloodnofskyzo 08.12.19
( 0|-30 )14808(+10)(G.v. Barbarianwo 04.12.19
( -22|-47 )Michael Corleone802(+21)(G.v. Papegaaido 16.01.20
( -28|29 )15800(G.v. clemens234di 31.12.19
( -39|38 )08. Treublaan797(G.v. TheBlobvr 17.01.20
( 48|9 )GN-001 Exia III790(+14)(G.v. Kinkerdo 26.12.19
( 18|-37 )16787(+10)(G.v. Boazzo 08.12.19
( -7|29 )18 Yllandris787(+2)(G.v. Eurydicema 13.01.20
( 0|0 )Natars781(gestichtwo 27.11.19
( -35|-40 )YAKUZA 2781(+18)(G.v. relicsvr 10.01.20
( -19|-30 )017*779(G.v. PapaJimmydi 18.02.20
( 2|-55 )SL10778(+6)(G.v. Bucksbunnysza 29.02.20
( 39|-24 )Odea775(G.v. Mehmet akif ozdi 17.12.19
( -48|2 )Support 03772(+6)(G.v. mathias123di 24.12.19
( 4|-46 )SL11772(+4)(G.v. MisterCroesdi 17.12.19
( -20|-52 )26766(+35)(G.v. bickyboyza 25.01.20
( -20|-50 )27758(+41)(G.v. MrWhiteBoyydi 14.01.20
( 36|16 )019758(+16)(G.v. Abima 03.02.20
( 15|-31 )11757(+9)(G.v. kwiebusdi 11.02.20
( 36|-11 )popjesweek757(+18)(G.v. PapillonJTDvr 03.01.20
( -36|-41 )YAKUZA748(+13)(G.v. katzo 19.01.20
( 34|41 )23. STEAMED DUMPLING746(+5)(G.v. mkrzwo 15.01.20
( 40|-17 )Ellanor744(G.v. LightningSmithdo 12.12.19
( -44|5 )Foefelslurf728(+4)(G.v. Posumljenza 14.12.19
( -9|34 )19 Thanatas728(+4)(G.v. dodixdo 27.02.20
( 24|37 )Lexovii ᛖ727(+5)(G.v. Game_Jonaswo 18.12.19
( 48|-21 )Illiana725(G.v. Tildudema 06.01.20
( 11|-40 )A2.Hellsfire718(G.v. ravanellodi 03.12.19
( 39|-9 )popavond715(+10)(G.v. Onkruidma 20.01.20
( -40|-30 )Mostar714(+43)(G.v. lieke-nlma 30.12.19
( -27|-31 )Kakanj710(+5)(G.v. RubieTFTwo 15.01.20
( -12|-31 )019*709(G.v. Zamidsdi 24.12.19
( 16|41 )11 Duck707(+25)(G.v. Damastado 06.02.20
( 6|-43 )B7917g701(G.v. Mosab98vr 06.12.19
( 42|-14 )rest699(+10)(G.v. Rhornzo 15.12.19
( 32|-9 )pup697(+18)(G.v. cyanknightdi 04.02.20
( -8|-39 )Sarajevo697(+45)(G.v. Jurwo 05.02.20
( 21|41 )10 Duck696(+26)(G.v. sappigemeleleklzo 29.12.19
( -21|29 )05. Ruys de Beerenbr696(+4)(G.v. the legionzo 29.12.19
( 36|18 )13 Johnny Dogs685(G.v. Marinusza 22.02.20
( 29|39 )12 Duck683(+35)(G.v. sureviperwo 01.01.20
( -44|10 )Verzetslurf678(G.v. Henrybma 16.12.19
( 33|25 )22 Steenwijk677(G.v. Velgarrrma 09.12.19
( -20|46 )12 Lugdunum677(G.v. Adder 020zo 05.01.20
( 32|38 )13 Duck672(+38)(G.v. Jeronimusma 20.01.20
( 12|42 )14 Duck669(+26)(G.v. Vlietuigvr 14.02.20
( -47|-8 )19 : JPB 2669(+10)(G.v. Tullah01wo 25.12.19
( 22|35 )20. WE THE BOYS WAAH667(G.v. Harden 13zo 26.01.20
( -54|-2 )WW 2664(+2)(G.v. riderkootdi 14.01.20
( -53|-9 )15 The Miracle.664(G.v. Boeliedi 18.02.20
( -5|-53 )SL13662(+3)(G.v. Lapzwansvr 17.01.20
( 15|40 )25 Oud-Avereest661(G.v. Ceasarzo 29.12.19
( -15|26 )25 Thurbal660(+46)(G.v. Ericvr 07.02.20
( 10|-29 )A4.Hellsdeep660(G.v. unicorneagledo 02.01.20
( -80|17 )14 Xipe Totec659(+6)(gestichtvr 06.03.20
( -50|0 )#nothingelsematters654(+151)(gestichtwo 27.11.19
( -24|-52 )YAKUZA 3650(+26)(G.v. marakdo 30.01.20
( 43|-22 )Palaemon649(G.v. Duivezo 02.02.20
( 21|-42 )19643(+24)(G.v. Amiirza 21.12.19
( -19|-49 )Yakuza 4635(+38)(G.v. loezepoesdi 28.01.20
( -47|-13 )16 Ukkie635(G.v. CheekyGeorgevr 27.12.19
( -20|28 )16634(+9)(G.v. Grishavr 06.12.19
( 29|29 )24.628(+43)(G.v. RHMEindevr 17.01.20
( 46|-14 )toppie615(+31)(G.v. Apietoetoetdi 24.12.19
( -7|-52 )Dorro614(+23)(G.v. Morlochdi 07.01.20
( -52|-1 )Nerja 1611(G.v. teelbal123vr 14.02.20
( 41|-34 )Doom11609(+3)(G.v. elenawo 26.02.20
( 31|-17 )03. Sarara607(G.v. HolyKingKirbydo 19.12.19
( 26|41 )Treveri ᛖ605(+4)(G.v. Mam Pokovr 03.01.20
( 42|28 )25604(+115)(G.v. Evertza 04.01.20
( -45|4 )Zwiebelslurf603(G.v. King Vegetama 30.12.19
( 49|-18 )Jordao600(G.v. Faramir77ma 13.01.20
( 11|46 )14 Overgenomen598(+8)(G.v. Ascianza 28.12.19
( 51|-16 )Qolunda592(G.v. Adjewo 08.01.20
( 24|-30 )Dorp P590(G.v. imagevr 31.01.20
( 15|54 )21 Urbs Aurelianorum588(+2)(G.v. Emblemwo 12.02.20
( -29|45 )22 Vesontio583(+2)(G.v. MordeEUWzo 12.01.20
( 52|-10 ).14 Nieuw dorp582(+4)(G.v. KYNOisBACKma 27.01.20
( 45|32 )Dorp O579(G.v. Danielhma 17.02.20
( 37|45 )21576(+9)(G.v. Vhigarwo 12.02.20
( -8|-31 )018*572(G.v. arjanadi 14.01.20
... Alle (199)

Verloren dorpen

X | YDorpBevolking+/- (7d)Veroverd van op ..
( 32|30 )Natars 32|30465(c.t. Sir Shelby wo 15.01.20
( 14|38 )Natars 14|38202(c.t. Fhah wo 22.01.20
( -13|-27 )Natars -13|-27521(c.t. Torpedo ma 27.01.20
( 23|28 )Natars 23|28298(c.t. Maxiepool vr 31.01.20
( 7|-40 )Natars 7|-40441(c.t. The Sinfx vr 31.01.20
( 41|-9 )Natars 41|-9578(c.t. Missteery ma 03.02.20
( 16|27 )Natars 16|27651(c.t. Frasser ma 03.02.20
( -48|-9 )Natars -48|-9245(c.t. Forever di 04.02.20
( 103|101 )Natars 103|101507(c.t. Meniva di 04.02.20
( -38|-1 )Natars -38|-1607(c.t. Dwerggimli di 04.02.20
( 40|-10 )Natars 40|-10467(c.t. adfundum do 06.02.20
( 36|26 )Natars 36|26355(c.t. Sir Shelby zo 09.02.20
( 17|15 )Natars 17|15358(c.t. Barandas zo 09.02.20
( -44|-13 )Natars -44|-13343(c.t. brandmeester ma 10.02.20
( 36|14 )Natars 36|14249(c.t. Maxiepool di 11.02.20
( -12|36 )Natars -12|36399(c.t. Grijze jager wo 12.02.20
( 30|-24 )Natars 30|-24190(c.t. The Sinfx vr 14.02.20
( 28|-31 )Natars 28|-31600(c.t. Flurk vr 14.02.20
( 7|48 )Natars 7|48337(c.t. Fhah za 15.02.20
( -41|21 )Natars -41|21155(c.t. pateros zo 16.02.20
( -19|26 )Natars -19|26283(c.t. Agressif&StyleZ zo 16.02.20
( -33|-2 )Natars -33|-2299(c.t. Dwerggimli ma 17.02.20
( 28|27 )Natars 28|27157(c.t. Monteurtje zo 23.02.20
( 33|-7 )Natars 33|-7139(c.t. kwak en boemel ma 24.02.20
( -42|24 )Natars -42|24170(c.t. pateros di 25.02.20
( -34|-22 )Natars -34|-22353(c.t. brandmeester wo 26.02.20
( 10|44 )Natars 10|44236(c.t. Fhah zo 01.03.20
( -28|35 )Natars -28|35496(c.t. Nachogal ma 02.03.20
( -51|0 )Natars -51|0126(c.t. MARXXx ma 02.03.20
( 24|42 )Natars 24|42151(c.t. HenryTokkie di 03.03.20
( -48|-18 )Natars -48|-18299(c.t. Forever di 03.03.20
( 52|-75 )Natars 52|-75593(c.t. Dionysos wo 04.03.20
( -39|22 )Natars -39|22135(c.t. pateros do 05.03.20
( -188|44 )Trainers talenten101 (vernietigd za 07.03.20
( -107|25 )Adelaars ogen163 (vernietigd za 07.03.20
( 164|20 )Meesterplan opslag163 (vernietigd za 07.03.20
( 197|14 )Artefact v/d dwaas163 (vernietigd za 07.03.20
( -143|1 )Trainers talenten163 (vernietigd za 07.03.20
( 144|-2 )Trainers talenten163 (vernietigd za 07.03.20
( 107|-25 )Adelaars ogen163 (vernietigd za 07.03.20
( -133|-62 )Geheim v/d architect163 (vernietigd za 07.03.20
( 145|-75 )Meesterplan opslag163 (vernietigd za 07.03.20
( 33|-105 )Adelaars ogen163 (vernietigd za 07.03.20
( -174|-109 )Artefact v/d dwaas163 (vernietigd za 07.03.20
( 185|-121 )Het dieet163 (vernietigd za 07.03.20
( -81|-137 )Geheim v/d architect164 (vernietigd za 07.03.20
( -7|-138 )Rivalen verwarring163 (vernietigd za 07.03.20
( -3|-143 )Trainers talenten163 (vernietigd za 07.03.20
( -75|-145 )Meesterplan opslag163 (vernietigd za 07.03.20
( 97|-172 )Titanen schoenen163 (vernietigd za 07.03.20
( -188|200 )Geheim v/d architect163 (vernietigd za 07.03.20

Spelerstatistieken