GT2 hesabı / E-posta
Şifre
Yeni Hesap
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

pençe (ts1.travian.com.tr)

Ad: pençe
Rütbe: 50 (3 düşmüş)
Birlik: ™RİD
Köyler: 21
Kurulan Köyler:
16
Reislenen köyler:
6
Kayıp Köyler:
1
Nüfus: 17.966 (+127)
Şu tarihten beri kayıtlı;: 22.01.21
Oynama süresi: 242 Gün
Köy geçmişi: Geçmiş göster (Yazılar: 23)
Geçmiş: (Yazılar: 23)
22.01.21(-23|41) kuruldu.
03.02.21(-24|42) kuruldu.
05.03.21(-21|42) kuruldu.
13.03.21(-21|41) kuruldu.
20.03.21(-21|43) köyü Natarlar den reislendi.
02.04.21(-16|42) köyü Natarlar den reislendi.
08.04.21(-94|98) kuruldu.
15.04.21(-148|282) kuruldu.
01.05.21(-26|43) köyü Castiele den reislendi.
01.05.21(-144|282) kuruldu.
07.05.21(-154|288) kuruldu.
12.05.21(-88|98) kuruldu.
24.05.21(-30|39) köyü Natarlar den reislendi.
31.05.21(-157|285) kuruldu.
31.05.21(-152|284) kuruldu.
08.06.21(-167|283) kuruldu.
13.06.21(-90|93) kuruldu.
19.06.21(-95|93) kuruldu.
04.07.21(-105|89) kuruldu.
05.07.21(-99|102) köyü Teutones (R.İ.D) den reislendi.
10.07.21 (-99|102) köyü Johnny Five (R-İ-D) tarafından reislendi.
11.07.21(-22|44) köyü Natarlar den reislendi.
26.07.21(-109|89) kuruldu.
Birlik geçmişi:
(Birliksiz)  22.01.21 kadar 23.01.21  (2 Gün)
SAS KB  24.01.21 kadar 26.01.21  (3 Gün)
™RİD  şundan beridir; 27.01.21  (238 Gün)
GetterMap 2,1: GetterMap 2,1 de bakın:
Diğer sunucular:
Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.:
> Yazıları listele (97 yazı)
PençeServer 100 [europe.travian.com] (ts100.x10.europe.travian.com) üzerinde (Köyler: 1)
pençeServer 5 [europe.travian.com] (ts5.x1.europe.travian.com) üzerinde (Köyler: 5)
pençeServer 2 [europe.travian.com] (ts2.x1.europe.travian.com) üzerinde (silindi)
PENÇEnys.europe.travian.com (nys.x1.europe.travian.com) üzerinde (silindi)
PenceSunucu 6 (ts6.travian.com.tr) üzerinde (2020) (Köyler: 4)
PençeSpeed 3x (tx3.travian.com.tr) üzerinde (2020) (Köyler: 23)
PençeSunucu 5 (ts5.travian.com.tr) üzerinde (2020) (silindi)
PençeSunucu 1 (ts1.travian.com.tr) üzerinde (2020) (silindi)
PençeSpeed 3x (tx3.travian.com.tr) üzerinde (2020) (silindi)
PençeSunucu 3 (ts3.travian.com.tr) üzerinde (2019) (silindi)
PenÇeSpeed 3x (tx3.travian.com.tr) üzerinde (2019) (silindi)
PenceSunucu 4 (ts4.travian.com.tr) üzerinde (2019) (silindi)
PençeSunucu 5 (ts5.travian.com.tr) üzerinde (2019) (silindi)
PENÇESunucu 6 (ts6.travian.com.tr) üzerinde (2019) (silindi)
PENÇESunucu 3 (ts3.travian.com.tr) üzerinde (2019) (silindi)
PençeNew Year Special (ts29.travian.com.tr) üzerinde (2019) (Köyler: 9)
pençeSpeed 3x (tx3.travian.com.tr) üzerinde (2018) (Köyler: 8)
PençeSpeed 3x (tx3.travian.com.tr) üzerinde (2018) (silindi)
PENÇESunucu 3 (ts3.travian.com.tr) üzerinde (2018) (silindi)
PENÇENew Years Special (ts29.travian.com.tr) üzerinde (2018) (silindi)
pençeSunucu 1 (ts1.travian.com.tr) üzerinde (2017) (silindi)
pençeSpeed 3x (tx3.travian.com.tr) üzerinde (2017) (silindi)
PençeSunucu 5 (ts5.travian.com.tr) üzerinde (2017) (silindi)
Pençetx2.com.tr (tx2.travian.com.tr) üzerinde (2017) (Köyler: 14)
PENÇESunucu 5 (ts5.travian.com.tr) üzerinde (2016) (silindi)
pençeSunucu 4 (ts4.travian.com.tr) üzerinde (2016) (silindi)
PENÇEtx2.com.tr (tx2.travian.com.tr) üzerinde (2016) (silindi)
PençeSunucu 3 (ts3.travian.com.tr) üzerinde (2016) (Köyler: 16)
PENÇESunucu 9 (ts9.travian.com.tr) üzerinde (2015) (silindi)
Pençetx2.com.tr (tx2.travian.com.tr) üzerinde (2015) (silindi)
PençeSpeed 3x (tx3.travian.com.tr) üzerinde (2015) (silindi)
PençeSunucu 1 (ts1.travian.com.tr) üzerinde (2015) (silindi)
PENÇESunucu 8 (ts8.travian.com.tr) üzerinde (2014) (Köyler: 2)
PENÇESunucu 3 (ts3.travian.com.tr) üzerinde (2014) (Köyler: 12)
PençeSunucu 4 (ts4.travian.com.tr) üzerinde (2014) (silindi)
pençetcx3.com.tr (tcx3.travian.com.tr) üzerinde (2014) (silindi)
penceSunucu 1 (ts1.travian.com.tr) üzerinde (2014) (Köyler: 14)
PençeSunucu 9 (ts9.travian.com.tr) üzerinde (2013) (silindi)
PençeSunucu 8 (ts8.travian.com.tr) üzerinde (2013) (silindi)
pençeSpeed 3x (tx3.travian.com.tr) üzerinde (2013) (silindi)
pençeSunucu 7 (ts7.travian.com.tr) üzerinde (2013) (silindi)
PençeSunucu 6 (ts6.travian.com.tr) üzerinde (2013) (silindi)
PençeSunucu 4 (ts4.travian.com.tr) üzerinde (2013) (silindi)
pençeSunucu 10 (ts10.travian.com.tr) üzerinde (2012) (silindi)
PençeSunucu 9 (ts9.travian.com.tr) üzerinde (2012) (silindi)
pençeSunucu 7 (ts7.travian.com.tr) üzerinde (2012) (silindi)
PençeSunucu 3 (ts3.travian.com.tr) üzerinde (2012) (silindi)
PençeSunucu 12 (ts12.travian.com.tr) üzerinde (2012) (silindi)
PeNCeSunucu 6 (ts6.travian.com.tr) üzerinde (2012) (silindi)
PençeSpeed 3x (tx3.travian.com.tr) üzerinde (2012) (silindi)
PENÇEtc5.com.tr (tc5.travian.com.tr) üzerinde (2012) (silindi)
pencetx2.com.tr (tx2.travian.com.tr) üzerinde (2011) (silindi)
pençeSunucu 2 (ts2.travian.com.tr) üzerinde (2011) (Köyler: 28)
PençeSunucu 11 (ts11.travian.com.tr) üzerinde (2011) (silindi)
pençeSunucu 3 (ts3.travian.com.tr) üzerinde (2011) (silindi)
PençeSpeed 3x (tx3.travian.com.tr) üzerinde (2011) (silindi)
PENÇESunucu 1 (ts1.travian.com.tr) üzerinde (2011) (silindi)
PençeSunucu 10 (ts10.travian.com.tr) üzerinde (2011) (silindi)
pençetc9.com.tr (tc9.travian.com.tr) üzerinde (2011) (silindi)
penceSunucu 7 (ts7.travian.com.tr) üzerinde (2011) (silindi)
pençeSunucu 8 (ts8.travian.com.tr) üzerinde (2011) (silindi)
PENÇEs6.com.tr (s6.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
penÇex5.com.tr (x5.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
PENÇEs5.com.tr (s5.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
pençespeed.com.tr (speed.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
PENÇEs4.com.tr (s4.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
Pençes2.com.tr (s2.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
Pençex2.com.tr (x2.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
Pençes3.com.tr (s3.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
pençes1.com.tr (s1.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
pençespeed.com.tr (speed.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
PENÇEs12.com.tr (s12.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
pençes10.com.tr (s10.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
pençes16.com.tr (s16.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
pençes11.com.tr (s11.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
pençes9.com.tr (s9.travian.com.tr) üzerinde (2009) (Köyler: 12)
pençespeed.com.tr (speed.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
Pençes8.com.tr (s8.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
PENÇEs7.com.tr (s7.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
Pençes6.com.tr (s6.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
PeNÇes5.com.tr (s5.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
pençes2.com.tr (s2.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
Pençespeed.com.tr (speed.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
pençes4.com.tr (s4.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
pençes3.com.tr (s3.travian.com.tr) üzerinde (2009) (Köyler: 24)
pençes1.com.tr (s1.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
PENÇEs18.com.tr (s18.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
PENÇEs13.com.tr (s13.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)
pences12.com.tr (s12.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)
PENCEs11.com.tr (s11.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)
PENÇEs16.com.tr (s16.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)
pençes10.com.tr (s10.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)
pençes14.com.tr (s14.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)
pençes9.com.tr (s9.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)
PENÇEs8.com.tr (s8.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)
PENÇEs6.com.tr (s6.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)
pences7.com.tr (s7.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)

Köyler

X | YKöyNüfus+/- (7d)Kuruldu / Reislendi..da
( -24|42 )PENÇE-11106(+2)(kurulmuşÇrş 03.02.21
( -30|39 )PENÇE-71059(+3)(G.v. NatarlarPzt 24.05.21
( -21|42 )PENÇE-21038(kurulmuşCum 05.03.21
( -21|41 )PENÇE-31038(kurulmuşCts 13.03.21
( -26|43 )PENÇE-61021(+4)(G.v. CastieleCts 01.05.21
( -16|42 )PENCE-5988(G.v. NatarlarCum 02.04.21
( -144|282 )KARTAL YUVASI-2986(kurulmuşCts 01.05.21
( -21|43 )PENÇE-4975(G.v. NatarlarCts 20.03.21
( -23|41 )pençe945(kurulmuşCum 22.01.21
( -148|282 )KARTAL YUVASI905(+3)(kurulmuşPrş 15.04.21
( -152|284 )KARTAL YUVASI-4882(kurulmuşPzt 31.05.21
( -90|93 )PENÇE-WOW-10829(+12)(kurulmuşPaz 13.06.21
( -95|93 )PENÇE-WOW-11819(+14)(kurulmuşCts 19.06.21
( -88|98 )PENÇE-9-WOW781(kurulmuşÇrş 12.05.21
( -94|98 )PENÇE-8--W0W765(kurulmuşPrş 08.04.21
( -22|44 )PENÇE-8753(+16)(G.v. NatarlarPaz 11.07.21
( -154|288 )KARTAL YUVASI-3703(+3)(kurulmuşCum 07.05.21
( -105|89 )PENÇE-WOW-12699(+25)(kurulmuşPaz 04.07.21
( -157|285 )KARTAL YUVASI-5636(+6)(kurulmuşPzt 31.05.21
( -167|283 )KARTAL YUVASI-6612(+13)(kurulmuşSal 08.06.21
( -109|89 )PENÇE-wow-13426(+26)(kurulmuşPzt 26.07.21

Kayıp Köyler

X | YKöyNüfus+/- (7d)Şu oyuncu tarafından reislendi ; ..da
( -99|102 )[99] WoW 2485(c.t. Johnny Five Cts 10.07.21

Oyuncu istatistikleri