GT2 hesabı / E-posta
Şifre
Yeni Hesap
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

cihanstar (ts1.travian.com.tr)

Ad: cihanstar
Rütbe: 76 (3 düşmüş)
Birlik: BF
Köyler: 21
Kurulan Köyler:
17
Reislenen köyler:
5
Kayıp Köyler:
1
Nüfus: 15.277 (0)
Şu tarihten beri kayıtlı;: 22.01.21
Oynama süresi: 242 Gün
Köy geçmişi: Geçmiş göster (Yazılar: 23)
Geçmiş: (Yazılar: 23)
22.01.21(-58|-12) kuruldu.
31.01.21(-126|-29) kuruldu.
14.02.21(-112|-25) kuruldu.
01.03.21(-124|-31) kuruldu.
16.03.21(-123|-31) kuruldu.
24.03.21(-105|-31) köyü hixberian (Akrep 2) den reislendi.
04.04.21(-127|-30) kuruldu.
20.04.21(-128|-32) kuruldu.
26.04.21(-58|-12) yok edildi
26.04.21(-131|-36) kuruldu.
06.05.21(-129|-30) kuruldu.
19.05.21(-133|-23) kuruldu.
29.05.21(-112|-28) kuruldu.
10.06.21(-101|-103) kuruldu.
18.06.21(-125|-30) kuruldu.
01.07.21(-120|-27) köyü Natarlar den reislendi.
11.07.21(-131|-35) kuruldu.
20.07.21(-125|-31) kuruldu.
28.07.21(-140|-21) kuruldu.
05.08.21(-116|-12) köyü qralyorgun (s@s1) den reislendi.
13.08.21(-127|-31) kuruldu.
20.08.21(-84|-35) köyü Avasu (Ç.ORDU) den reislendi.
29.08.21(-180|-45) köyü Pablo escobar (AYYILDZ+) den reislendi.
Birlik geçmişi:
B-F-2  22.01.21 kadar 01.05.21  (100 Gün)
BF  şundan beridir; 02.05.21  (143 Gün)
GetterMap 2,1: GetterMap 2,1 de bakın:
Diğer sunucular:
Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.:
cihanstars11.com.tr (s11.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)

Köyler

X | YKöyNüfus+/- (7d)Kuruldu / Reislendi..da
( -126|-29 )1-KERTENKELE1067(kurulmuşPaz 31.01.21
( -112|-25 )3-GS830(kurulmuşPaz 14.02.21
( -112|-28 )912-BAÖ810(kurulmuşCts 29.05.21
( -120|-27 )915-MS806(G.v. NatarlarPrş 01.07.21
( -84|-35 )921- OZBAR804(G.v. AvasuCum 20.08.21
( -124|-31 )4-OZ766(kurulmuşPzt 01.03.21
( -127|-30 )7-CY764(kurulmuşPaz 04.04.21
( -129|-30 )9-BF742(kurulmuşPrş 06.05.21
( -128|-32 )8-OB740(kurulmuşSal 20.04.21
( -123|-31 )5-BY735(kurulmuşSal 16.03.21
( -125|-30 )914-BOCA723(kurulmuşCum 18.06.21
( -131|-36 )2-S718(kurulmuşPzt 26.04.21
( -105|-31 )6-AY715(G.v. hixberianÇrş 24.03.21
( -133|-23 )910-STAR708(kurulmuşÇrş 19.05.21
( -101|-103 )913-WOW683(kurulmuşPrş 10.06.21
( -125|-31 )917-Star679(kurulmuşSal 20.07.21
( -116|-12 )919-CYAY675(G.v. qralyorgunPrş 05.08.21
( -140|-21 )918-CABO628(kurulmuşÇrş 28.07.21
( -131|-35 )916-OZ607(kurulmuşPaz 11.07.21
( -127|-31 )920-BFCD602(kurulmuşCum 13.08.21
( -180|-45 )922 - SS475(G.v. Pablo escobarPaz 29.08.21

Kayıp Köyler

X | YKöyNüfus+/- (7d)Şu oyuncu tarafından reislendi ; ..da
( -58|-12 )2-S338 (yok edilen Pzt 26.04.21

Oyuncu istatistikleri