GT2 hesabı / E-posta
Şifre
Yeni Hesap
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

tr2.kingdoms.com sunucusundaki en büyük 2 birliğin haritası örnek olarak karşınızda

GetterMap - Travian haritaları

GetterMap travian sunucuları için görsel bir haritadır.

Fonksiyoneldir, etiketleme , zoom , köy bilgisi, minimap, gibi fonksiyonları kolaylıkla kullanılabilir

Ayrıca oluşturduğunuz haritaları forumlarda veya sitelerde dinamik olarak gösterebilirsiniz

Harita oluştur

Travian sunucusu:TR2 (tr2.kingdoms.com) - Sunucu değiştir
Krallıklar: (Ittifaklar isimleri "," ile ayrılmış)
Oyuncular: (Oyuncular "," ile ayrılmıştır)
Hesabı bulunan oyuncular için kendi köyleriniz her daim her haritada ekli olur, tüm haritalarda kendi köylerinizi görebilirsiniz..