GT2 konto / E-post
Lösenord
Nytt konto

Integritetspolicy

1. En översikt över dataskydd

Allmän

Nedan följer en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår hemsida. Personlig information är data som du kan identifiera personligen. Detaljerad information om ämnesskyddet finns i vår integritetspolicy nedan.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Uppgifterna som samlas in på denna webbplats behandlas av webbplatsoperatören. Operatörens kontaktuppgifter finns på webbplatsens obligatoriska juridiska meddelande.

Hur samlar vi in ​​dina data?

Vissa data samlas in när du ger den till oss. Det kan till exempel vara data du anger på en kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Dessa data är i första hand tekniska data, t.ex. webbläsaren och operativsystemet du använder eller när du öppnade sidan. Dessa uppgifter samlas automatiskt in när du anger vår hemsida.

Vad använder vi dina data för?

En del av data samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Andra data kan användas för att analysera hur besökare använder webbplatsen.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har alltid rätt att begära information om din lagrade data, dess ursprung, dess mottagare och syftet med samlingen utan kostnad. Du har också rätt att begära att det korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan kontakta oss när som helst med hjälp av adressen i juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om frågan om integritet och dataskydd. Du kan naturligtvis också lämna ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Analytics och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan statistiska analyser göras av ditt surfande beteende. Detta händer främst med hjälp av cookies och analys. Analysen av ditt surfande beteende är vanligtvis anonym, det vill säga vi kan inte identifiera dig från dessa data. Du kan göra invändningar mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande sekretesspolicy.

Du kan invända mot denna analys. Vi informerar dig nedan om hur du kan utöva dina alternativ i detta avseende.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna på denna webbplats tar väldigt seriöst skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna sekretesspolicy.

Om du använder den här webbplatsen kommer olika delar av personuppgifter att samlas in. Personlig information är data som du kan identifiera personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder det för. Det förklarar också hur och för vilket ändamål detta händer.

Observera att data som skickas via Internet (t.ex. via e-postkommunikation) kan vara föremål för säkerhetsbrott. Fullständigt skydd av dina uppgifter från tillgång till tredje part är inte möjligt.

Meddelande om den som ansvarar för denna webbplats

Den som ansvarar för behandlingen av data på denna webbplats är:

Dominic Rensmann
Minzeweg 14
33100 Paderborn

E-post:

Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller gemensamt med andra beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida effekt. En informell email som gör denna begäran är tillräcklig. Uppgifterna som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande vara lagligt behandlade.

Rätt att lämna in klagomål med tillsynsmyndigheter

Om det föreligger brott mot lagstiftningen om uppgiftsskydd kan den berörda personen lämna in ett klagomål till de behöriga tillsynsmyndigheterna. Den behöriga tillsynsmyndigheten för frågor som rör dataskyddslagstiftning är dataskyddsansvarig för den tyska staten där vårt företag har sitt huvudkontor. En lista över dataskyddspersonal och deras kontaktuppgifter finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att få data som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller i uppfyllande av ett kontrakt som automatiskt levereras till dig själv eller till en tredje part i ett standard maskinläsbart format. Om du behöver direkt överföring av data till en annan ansvarig part kommer det endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här sidan använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel de förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning i webbläsarens adressrad när den ändras från "http: //" till "https: //" och låsikonen visas i webbläsarens adressfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de data som du överför till oss läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Som tillåtet enligt lag har du rätt att när som helst tillhandahållas information gratis om någon av dina personuppgifter som lagras såväl som dess ursprung, mottagaren och syftet med vilket det har behandlats. Du har också rätt att få dessa uppgifter korrigerade, blockerade eller raderade. Du kan när som helst kontakta oss genom att använda den adress som anges i vårt juridiska meddelande om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Motstånd mot reklamemail

Vi förbjuder härmed uttryckligen användningen av kontaktuppgifter som publiceras i samband med kravet på juridiska krav på webbplatsen när det gäller att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Webbplatsoperatören förbehåller sig rätten att vidta särskilda rättsliga åtgärder om oönskat reklammaterial, som e-post spam, mottas.

3. Datainsamling på vår hemsida

Småkakor

Några av våra webbsidor använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies hjälper till att göra vår hemsida mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De tas automatiskt bort efter ditt besök. Andra cookies återstår i enhetens minne tills du tar bort dem. Dessa cookies gör att du kan känna igen din webbläsare när du besöker webbplatsen.

Du kan konfigurera din webbläsare för att informera dig om användningen av cookies så att du kan avgöra från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din webbläsare konfigureras att automatiskt acceptera cookies under vissa förutsättningar eller att alltid avvisa dem, eller att automatiskt ta bort cookies när du stänger webbläsaren. Inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Kakor som är nödvändiga för att tillåta elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill använda (till exempel kundvagnen) lagras enligt Art. 6 stycke 1, led f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för lagring av cookies för att säkerställa en optimerad tjänst som är fri från tekniska fel. Om andra cookies (som de som används för att analysera ditt surfande beteende) också lagras, behandlas de separat i denna sekretesspolicy.

Server loggfiler

Webbplatsleverantören samlar automatiskt in och lagrar information som din webbläsare sänder automatiskt till oss i "server loggfiler". Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsareversion
  • Operativsystem som används
  • Hänvisningsadress
  • Värddatorns värdnamn
  • Tid för serverns begäran
  • IP-adress

Dessa data kommer inte att kombineras med data från andra källor.

Grunden för databehandling är Art. 6 (1) (f) DSGVO, som tillåter behandling av data för att uppfylla ett kontrakt eller för åtgärder som är preliminära för ett kontrakt.

Kontaktformulär

Skulle du skicka oss frågor via kontaktformuläret samlar vi in ​​uppgifterna i formuläret, inklusive de kontaktuppgifter du lämnar, för att svara på din fråga och eventuella uppföljningsfrågor. Vi delar inte denna information utan ditt tillstånd.

Vi kommer därför att behandla alla uppgifter du anger på kontaktformuläret endast med ditt samtycke per Art. 6 (1) (a) DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. En informell email som gör denna begäran är tillräcklig. Uppgifterna som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande vara lagligt behandlade.

Vi behåller de uppgifter du lämnar på kontaktformuläret tills du begär det att du raderar, återkallar ditt samtycke till lagring, eller ändamålet för lagring gäller inte längre (t.ex. efter att du har uppfyllt din förfrågan). Eventuella obligatoriska lagbestämmelser, särskilt de som gäller obligatoriska uppgifter om lagringstid, förblir opåverkade av denna bestämmelse.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på vår hemsida för att få tillgång till ytterligare funktioner som erbjuds här. Inmatningsdata kommer endast att användas för att använda respektive webbplats eller tjänst som du har registrerat. Den obligatoriska information som krävs vid registrering måste lämnas i sin helhet. Annars kommer vi att avslå din registrering.

För att informera dig om viktiga förändringar som de som omfattas av vår webbplats eller tekniska ändringar, använder vi den e-postadress som anges vid registrering.

Vi behandlar de uppgifter som lämnats under registrering endast baserat på ditt samtycke per Art. 6 (1) (a) DSGVO. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida effekt. En informell email som gör denna begäran är tillräcklig. Uppgifterna som behandlas innan vi får din begäran kan fortfarande vara lagligt behandlade.

Vi fortsätter att lagra de uppgifter som samlats in under registrering så länge du fortfarande är registrerad på vår hemsida. Lagstadgade kvarhållningsperioder förblir opåverkade.

4. Analytics och annonsering

Google AdSense

Den här webbplatsen använder Google AdSense, en tjänst för att inkludera annonser från Google Inc. ("Google"). Det drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense använder så kallade "cookies", som är textfiler som är lagrade i din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbbeacons (osynlig grafik). Genom dessa webbbeacons kan information som besökstrafik på dessa sidor utvärderas.

Informationen som genereras av cookies och webbbeacons som rör din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av annonseringsformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Denna information kan vidarebefordras från Google till Google-avtalsparter. Google kommer dock inte att slå ihop din IP-adress med annan data du har lagrat.

AdSense-cookies lagras baserat på Art. 6 (1) (f) DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och dess reklam.

Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet med detta. Tänk på att du i det här fallet inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du behandlingen av data som rör dig och samlas in av Google enligt beskrivningen och för de syften som anges ovan.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites