GT2 hesabı / E-posta
Şifre
Yeni Hesap
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

İsim değişikliği

Travianda adını değiştirenleri burada görebilirsiniz..
Eski isimYeni isimOyun zamanı
AQ.AA.1523.02.10
yıldıran20PİÇyıldıran20.13119.06.10
zekibabakoyarzekibaba1523.02.10