GT2 konto / Email
Salasõna
Uus konto

GetterMap näide maailmast france.x1.france.travian.com kahe suurima liidu ja mängijaga.

GetterMap - Traviani kaart

GetterMap on veebilehitseja kaart Traviani maailmadest. Sa võid lihtsalt luua oma kaarte ja näidata neid teistele inimestele.

Funktsioonid: märgistatav, suumitav, sisaldab külade informatsiooni, minikaarti ja lahedat "zoom-to" funktsiooni.

Samuti on võimalik kaarti postitada otse foorumisse või veebilehele.

Loo kaart

Traviani server:
Minu maailmad:
Liidud: (Liitude nimed eraldatud komadega)
Mängijad: (Mängijate nimed eraldatud komadega)
Märkus: sisse logitud kasutajatele, teie külad on alati kaasatud. Sedasi näed igal kaardil oma külasid!