GT2 účet / E-mail
Heslo
Nový účet
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

Kariérista-Tools 2.0 - Webserver statistika

Zde najdete mnoho statistických údajů o GT2 webových stránkách.

Prohlížeč používá:

OS vybavenost:Kariérista-Tools 2.0 - Databáze

Několik pěkné statistiky z databází GT2.
Servery travianu:4.362 worlds
- active:96 worlds
- archived:4.266 worlds
First server added:ORG (org1.travian.org) (1.07.2006)
Last server added:Server 7 [america.travian.com] (ts7.x1.america.travian.com) (27.07.2022)
Raw worlds map size:824.733.559.345 bytes (~768,0 GB)
Analyzed world days:722.919 days (~166 per server)
Analyzed players:64.863.631 (~14.870 per server)