GT2 účet / E-mail
Heslo
Nový účet
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

Kariérista-Tools 2.0 - Webserver statistika

Zde najdete mnoho statistických údajů o GT2 webových stránkách.

Prohlížeč používá:

OS vybavenost:Kariérista-Tools 2.0 - Databáze

Několik pěkné statistiky z databází GT2.
Servery travianu:4.907 worlds
- active:111 worlds
- archived:4.796 worlds
First server added:ORG (org1.travian.org) (1.07.2006)
Last server added:Server 5 [international.travian.com] (ts5.x1.international.travian.com) (4.06.2024)
Raw worlds map size:839.901.913.224 bytes (~782,0 GB)
Analyzed world days:742.007 days (~151 per server)
Analyzed players:66.286.192 (~13.509 per server)