GT2 account / E-mail
Wachtwoord
Nieuw account
     Server s1.travian.nl

Verander Travian server


Bitte warten...

Please wait...

  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

Deze Travian server is gearchiveerd en niet meer actief.
Je kan andere niet-gearchiveerde Travian servers hier vinden: Verander Travian server

G-Tools 2.0 - Desktop

Getter Tools 2.0 - De grootste en best collectie van Travian hulpmiddelen.
Meest gebruikte opties

Travian servers
Actief:
s1.travian.nl

Beschikbare Travian servers:
Zoeken:  
Duits:  ts1.dets1.travian.de ts3.dets3.travian.de ts6.dets6.travian.de ts8.dets8.travian.de tx3.detx3.travian.de
Deens:  ts2.dkts2.travian.dk ts4.dkts4.travian.dk ts5.dkts5.travian.dk tx3.dktx3.travian.dk
Engels:  finals.comfinals.travian.com tc3.comtc3.travian.com ts1.comts1.travian.com ts4.comts4.travian.com ts5.comts5.travian.com ts6.comts6.travian.com ts8.comts8.travian.com tx3.comtx3.travian.com ts2.com.auts2.travian.com.au ts3.com.auts3.travian.com.au ts4.com.auts4.travian.com.au ts6.com.auts6.travian.com.au tx3.com.autx3.travian.com.au
Frans:  ts1.frts1.travian.fr ts2.frts2.travian.fr ts4.frts4.travian.fr ts5.frts5.travian.fr ts6.frts6.travian.fr ts8.frts8.travian.fr tx3.frtx3.travian.fr
Nederlands:  ts1.nlts1.travian.nl ts2.nlts2.travian.nl ts3.nlts3.travian.nl ts5.nlts5.travian.nl tx3.nltx3.travian.nl
Noors:  ts1.nots1.travian.no ts2.nots2.travian.no ts3.nots3.travian.no ts6.nots6.travian.no tx3.notx3.travian.no
Italiaans:  ts1.itts1.travian.it ts2.itts2.travian.it ts3.itts3.travian.it ts4.itts4.travian.it ts5.itts5.travian.it ts7.itts7.travian.it tx3.ittx3.travian.it
Pools:  ts1.plts1.travian.pl ts3.plts3.travian.pl ts4.plts4.travian.pl ts5.plts5.travian.pl ts7.plts7.travian.pl tx3.pltx3.travian.pl
Roemeens:  ts1.rots1.travian.ro ts2.rots2.travian.ro ts5.rots5.travian.ro tx3.rotx3.travian.ro
Russish:  ts3.ruts3.travian.ru ts5.ruts5.travian.ru ts6.ruts6.travian.ru ts7.ruts7.travian.ru ts8.ruts8.travian.ru tx3.rutx3.travian.ru
Spaans:  ts1.netts1.travian.net ts2.netts2.travian.net ts3.netts3.travian.net ts4.netts4.travian.net ts5.netts5.travian.net ts6.netts6.travian.net tx3.nettx3.travian.net ts2.clts2.travian.cl ts3.clts3.travian.cl ts4.clts4.travian.cl ts6.clts6.travian.cl tx3.cltx3.travian.cl
Sloveense:  ts3.sits3.travian.si ts4.sits4.travian.si ts5.sits5.travian.si tx3.sitx3.travian.si
Zweeds:  ts1.sets1.travian.se ts2.sets2.travian.se ts3.sets3.travian.se ts5.sets5.travian.se tx3.setx3.travian.se
Turks:  ts2.com.trts2.travian.com.tr ts3.com.trts3.travian.com.tr ts4.com.trts4.travian.com.tr ts5.com.trts5.travian.com.tr ts6.com.trts6.travian.com.tr ts7.com.trts7.travian.com.tr ts9.com.trts9.travian.com.tr tx3.com.trtx3.travian.com.tr
Tsjechisch:  ts1.czts1.travian.cz ts3.czts3.travian.cz ts4.czts4.travian.cz ts5.czts5.travian.cz ts6.czts6.travian.cz tx3.cztx3.travian.cz
Engels - UK:  ts1.co.ukts1.travian.co.uk ts3.co.ukts3.travian.co.uk ts5.co.ukts5.travian.co.uk tx3.co.uktx3.travian.co.uk
Engels - USA:  ts1.usts1.travian.us ts4.usts4.travian.us ts5.usts5.travian.us tx3.ustx3.travian.us
Anders:  ts2.co.zats2.travian.co.za ts2.co.eets2.travian.co.ee ts3.co.zats3.travian.co.za ts3.co.eets3.travian.co.ee ts4.co.zats4.travian.co.za ts5.co.zats5.travian.co.za tx3.co.eetx3.travian.co.ee tx3.co.zatx3.travian.co.za ts1.grts1.travian.gr ts2.grts2.travian.gr ts5.grts5.travian.gr tx3.grtx3.travian.gr ts1.ints1.travian.in ts2.ints2.travian.in ts4.ints4.travian.in ts1.skts1.travian.sk ts3.skts3.travian.sk ts5.skts5.travian.sk tx3.sktx3.travian.sk
Archief: 
2014
tx3.comtx3.travian.com tx3.com.trtx3.travian.com.tr tx3.nettx3.travian.net tx3.rutx3.travian.ru tx3.rotx3.travian.ro tx3.cztx3.travian.cz tx3.intx3.travian.in tx3.ustx3.travian.us tx3.sitx3.travian.si tx3.pltx3.travian.pl tx3.frtx3.travian.fr tx3.notx3.travian.no tx3.ittx3.travian.it tx3.detx3.travian.de tx3.cltx3.travian.cl ts61.comts61.travian.com tx2.detx2.travian.de tx3.dktx3.travian.dk tx2.cztx2.travian.cz tx2.frtx2.travian.fr tx3.setx3.travian.se tx3.sktx3.travian.sk tx3.co.uktx3.travian.co.uk tx2.com.trtx2.travian.com.tr tx2.rutx2.travian.ru ts65.comts65.travian.com ts62.comts62.travian.com ts64.comts64.travian.com ts63.comts63.travian.com tx2.comtx2.travian.com tx2.pltx2.travian.pl tx3.com.trtx3.travian.com.tr tx3.comtx3.travian.com tcx3.ittcx3.travian.it tcx3.cztcx3.travian.cz tx3.cztx3.travian.cz tcx3.com.trtcx3.travian.com.tr tx3.co.zatx3.travian.co.za tx3.rotx3.travian.ro tx3.grtx3.travian.gr tx3.rutx3.travian.ru tx3.nltx3.travian.nl tx3.com.autx3.travian.com.au ts3.ints3.travian.in ts4.skts4.travian.sk ts3.grts3.travian.gr ts3.dkts3.travian.dk ts1.com.auts1.travian.com.au tx3.ustx3.travian.us ts2.sits2.travian.si ts3.usts3.travian.us ts5.clts5.travian.cl ts6.itts6.travian.it ts1.com.trts1.travian.com.tr ts4.rots4.travian.ro ts4.co.ukts4.travian.co.uk ts2.ruts2.travian.ru ts5.dets5.travian.de ts2.comts2.travian.com ts3.frts3.travian.fr ts2.czts2.travian.cz ts1.plts1.travian.pl tx3.pltx3.travian.pl tx3.notx3.travian.no tx3.co.eetx3.travian.co.ee tx3.intx3.travian.in
2013
tx3.ittx3.travian.it tx3.sitx3.travian.si tx3.frtx3.travian.fr tx3.detx3.travian.de tx3.cltx3.travian.cl ts7.clts7.travian.cl ts4.ruts4.travian.ru ts7.co.eets7.travian.co.ee ts4.dets4.travian.de ts10.comts10.travian.com tx3.rotx3.travian.ro ts5.nots5.travian.no tx3.sktx3.travian.sk tx3.cztx3.travian.cz ts1.co.zats1.travian.co.za ts1.sits1.travian.si ts3.sets3.travian.se ts5.ints5.travian.in ts2.skts2.travian.sk ts2.grts2.travian.gr ts1.dkts1.travian.dk ts4.nlts4.travian.nl ts2.usts2.travian.us ts2.co.ukts2.travian.co.uk tx3.rutx3.travian.ru ts3.rots3.travian.ro ts1.czts1.travian.cz tx3.dktx3.travian.dk ts1.ruts1.travian.ru ts8.com.trts8.travian.com.tr ts1.clts1.travian.cl ts1.frts1.travian.fr ts2.plts2.travian.pl ts2.dets2.travian.de ts7.comts7.travian.com tx3.nettx3.travian.net tx3.co.zatx3.travian.co.za finals.comfinals.travian.com tx3.co.uktx3.travian.co.uk tx3.comtx3.travian.com ts8.netts8.travian.net tx3.ustx3.travian.us ts6.co.eets6.travian.co.ee tx3.setx3.travian.se ts5.com.auts5.travian.com.au ts4.clts4.travian.cl ts1.itts1.travian.it ts7.plts7.travian.pl ts8.ruts8.travian.ru tx3.intx3.travian.in tx3.grtx3.travian.gr ts5.comts5.travian.com tx3.com.trtx3.travian.com.tr ts6.nlts6.travian.nl ts5.sits5.travian.si ts3.nots3.travian.no ts4.ruts4.travian.ru ts1.ints1.travian.in ts10.frts10.travian.fr ts5.sets5.travian.se ts4.sits4.travian.si ts7.netts7.travian.net ts5.grts5.travian.gr ts4.nots4.travian.no tx3.rotx3.travian.ro ts5.co.ukts5.travian.co.uk ts2.plts2.travian.pl ts1.skts1.travian.sk ts1.usts1.travian.us ts3.co.zats3.travian.co.za ts3.rots3.travian.ro ts2.rots2.travian.ro ts1.rots1.travian.ro ts5.rots5.travian.ro ts5.co.eets5.travian.co.ee ts5.czts5.travian.cz tx3.notx3.travian.no tx3.sitx3.travian.si ts7.com.trts7.travian.com.tr ts4.itts4.travian.it ts1.dets1.travian.de ts2.dkts2.travian.dk tx3.pltx3.travian.pl tcx3.comtcx3.travian.com ts4.comts4.travian.com ts5.frts5.travian.fr ts3.itts3.travian.it ts7.ruts7.travian.ru ts4.co.zats4.travian.co.za ts3.nots3.travian.no tx3.sitx3.travian.si tx3.nltx3.travian.nl ts3.itts3.travian.it tx3.co.eetx3.travian.co.ee ts4.czts4.travian.cz tx3.detx3.travian.de ts6.plts6.travian.pl ts2.ints2.travian.in tx3.cztx3.travian.cz ts4.com.auts4.travian.com.au ts4.sets4.travian.se ts6.clts6.travian.cl ts3.com.trts3.travian.com.tr tx3.com.autx3.travian.com.au tx3.rotx3.travian.ro tx3.rutx3.travian.ru ts4.netts4.travian.net ts7.dets7.travian.de ts6.comts6.travian.com ts1.grts1.travian.gr ts5.usts5.travian.us ts6.frts6.travian.fr ts5.rots5.travian.ro ts3.sits3.travian.si ts7.nlts7.travian.nl ts3.ruts3.travian.ru ts1.co.ukts1.travian.co.uk tx3.frtx3.travian.fr tx3.ittx3.travian.it ts4.dkts4.travian.dk tx3.notx3.travian.no ts3.skts3.travian.sk ts2.itts2.travian.it tx3.cltx3.travian.cl tx3.dktx3.travian.dk tx3.sktx3.travian.sk ts5.plts5.travian.pl ts7.frts7.travian.fr ts5.com.trts5.travian.com.tr ts1.comts1.travian.com ts3.czts3.travian.cz ts1.co.eets1.travian.co.ee ts3.clts3.travian.cl ts1.nots1.travian.no ts5.ruts5.travian.ru ts3.dets3.travian.de ts6.netts6.travian.net tx3.ustx3.travian.us ts2.co.zats2.travian.co.za ts1.nots1.travian.no ts4.ints4.travian.in ts3.com.auts3.travian.com.au ts4.usts4.travian.us tx3.comtx3.travian.com tx3.pltx3.travian.pl ts2.sets2.travian.se tx3.grtx3.travian.gr tc3.comtc3.travian.com tx3.setx3.travian.se ts1.rots1.travian.ro ts4.sits4.travian.si ts2.com.trts2.travian.com.tr ts9.itts9.travian.it ts3.co.ukts3.travian.co.uk ts4.frts4.travian.fr tx3.intx3.travian.in ts3.nlts3.travian.nl ts2.comts2.travian.com ts9.ruts9.travian.ru ts6.czts6.travian.cz ts4.grts4.travian.gr ts4.plts4.travian.pl ts5.netts5.travian.net tx3.sitx3.travian.si ts6.dets6.travian.de ts2.clts2.travian.cl tx3.cztx3.travian.cz tx3.com.trtx3.travian.com.tr tx2.detx2.travian.de tx2.rutx2.travian.ru balkan.combalkan.travian.com scandinavia.comscandinavia.travian.com tx3.co.zatx3.travian.co.za ts3.dkts3.travian.dk ty2.comty2.travian.com tx2.cltx2.travian.cl tx2.frtx2.travian.fr tx2.pltx2.travian.pl tx2.cztx2.travian.cz tx3.rotx3.travian.ro tx2.nettx2.travian.net tx3.co.uktx3.travian.co.uk tx2.comtx2.travian.com ts2.skts2.travian.sk ts6.skts6.travian.sk ts5.skts5.travian.sk ts1.skts1.travian.sk tx3.co.eetx3.travian.co.ee tx2.detx2.travian.de beta.itbeta.travian.it ts8.frts8.travian.fr tx2.com.trtx2.travian.com.tr tx2.rutx2.travian.ru tx3.detx3.travian.de ts4.com.trts4.travian.com.tr tx3.nettx3.travian.net tx3.rutx3.travian.ru ts9.comts9.travian.com staging1.destaging1.travian.de tx3.com.autx3.travian.com.au ts2.ruts2.travian.ru ts4.co.eets4.travian.co.ee ts2.czts2.travian.cz ts8.itts8.travian.it ts3.usts3.travian.us ts4.rots4.travian.ro ts2.nlts2.travian.nl ts3.plts3.travian.pl ts2.nots2.travian.no ts1.co.zats1.travian.co.za ts3.sets3.travian.se ts7.co.ukts7.travian.co.uk ts2.nots2.travian.no tx3.frtx3.travian.fr ts5.clts5.travian.cl ts2.com.auts2.travian.com.au tx3.notx3.travian.no ts10.netts10.travian.net tx3.sktx3.travian.sk tx3.nltx3.travian.nl ts1.com.trts1.travian.com.tr ts3.frts3.travian.fr tx3.pktx3.travian.pk ts4.dets4.travian.de ts1.mats1.travian.ma ts3.ints3.travian.in ts2.sits2.travian.si ts3.grts3.travian.gr ts4.rots4.travian.ro
2012
ts6.ruts6.travian.ru tx3.dktx3.travian.dk ts8.comts8.travian.com ts7.itts7.travian.it ts1.czts1.travian.cz tx3.ustx3.travian.us ts10.com.trts10.travian.com.tr ts13.com.trts13.travian.com.tr ts9.plts9.travian.pl tx3.ittx3.travian.it tx8.comtx8.travian.com tx3.cltx3.travian.cl tx5.ittx5.travian.it tcx8.detcx8.travian.de ts3.rots3.travian.ro ts1.dkts1.travian.dk tx8.frtx8.travian.fr ts2.co.ukts2.travian.co.uk ts5.dets5.travian.de ts2.netts2.travian.net tcx3.rutcx3.travian.ru tx3.comtx3.travian.com tx3.intx3.travian.in ts2.usts2.travian.us ts1.clts1.travian.cl ts1.nlts1.travian.nl tcx3.cltcx3.travian.cl tx3.cztx3.travian.cz ts3.co.eets3.travian.co.ee ts1.ruts1.travian.ru tx3.pltx3.travian.pl tx3.rotx3.travian.ro ts1.itts1.travian.it tx3.co.zatx3.travian.co.za ts1.frts1.travian.fr tx3.co.eetx3.travian.co.ee ts1.sits1.travian.si tx3.cztx3.travian.cz tx3.sitx3.travian.si ts5.comts5.travian.com ts5.czts5.travian.cz ts1.sets1.travian.se tx3.setx3.travian.se tx3.detx3.travian.de tx3.rutx3.travian.ru tx3.co.uktx3.travian.co.uk ts3.co.zats3.travian.co.za tx3.grtx3.travian.gr ts1.ints1.travian.in ts1.plts1.travian.pl ts4.pkts4.travian.pk ts1.netts1.travian.net ts1.com.auts1.travian.com.au ts4.clts4.travian.cl ts6.mats6.travian.ma ts2.dets2.travian.de ts2.grts2.travian.gr ts1.usts1.travian.us ts2.rots2.travian.ro ts4.ruts4.travian.ru ts5.nots5.travian.no ts9.frts9.travian.fr ts5.nlts5.travian.nl finals.comfinals.travian.com ts6.itts6.travian.it ts7.comts7.travian.com ts5.co.ukts5.travian.co.uk ts9.com.trts9.travian.com.tr ts4.czts4.travian.cz tx3.notx3.travian.no ts8.plts8.travian.pl ts2.dkts2.travian.dk ts9.netts9.travian.net ts1.dets1.travian.de tx3.nettx3.travian.net ts9.clts9.travian.cl ts5.sets5.travian.se ts8.ruts8.travian.ru tx3.matx3.travian.ma ts4.comts4.travian.com ts5.sits5.travian.si tx3.matx3.travian.ma ts2.co.eets2.travian.co.ee ts4.nlts4.travian.nl ts2.frts2.travian.fr tx3.pktx3.travian.pk ts3.itts3.travian.it ts8.usts8.travian.us ts2.plts2.travian.pl ts1.comts1.travian.com ts6.rots6.travian.ro ts8.com.trts8.travian.com.tr tx3.dktx3.travian.dk tx3.ustx3.travian.us tx3.frtx3.travian.fr ts1.grts1.travian.gr ts3.netts3.travian.net ts4.co.ukts4.travian.co.uk tx3.comtx3.travian.com tx3.nltx3.travian.nl ts3.czts3.travian.cz ts2.co.zats2.travian.co.za ts1.pkts1.travian.pk ts7.dets7.travian.de ts5.com.auts5.travian.com.au tx3.pltx3.travian.pl ts3.ruts3.travian.ru ts2.mats2.travian.ma ts8.clts8.travian.cl tx3.rotx3.travian.ro ts7.frts7.travian.fr ts2.ints2.travian.in tx3.detx3.travian.de ts1.nots1.travian.no ts1.comts1.travian.com ts7.com.trts7.travian.com.tr ts5.itts5.travian.it tx3.rutx3.travian.ru tx10.comtx10.travian.com ts7.plts7.travian.pl ts3.sits3.travian.si www.orgwww.travian.org tx3.cltx3.travian.cl ts2.sets2.travian.se ts3.dets3.travian.de ts4.netts4.travian.net ts7.ruts7.travian.ru ts5.usts5.travian.us ts4.dkts4.travian.dk ts1.rots1.travian.ro tx3.com.autx3.travian.com.au tx3.co.eetx3.travian.co.ee tx3.intx3.travian.in ts3.clts3.travian.cl ts1.co.ukts1.travian.co.uk ts7.czts7.travian.cz ts6.nlts6.travian.nl ts5.frts5.travian.fr ts2.comts2.travian.com ts1.co.eets1.travian.co.ee ts3.com.trts3.travian.com.tr ts2.itts2.travian.it ts5.grts5.travian.gr tx3.co.zatx3.travian.co.za ts8.dets8.travian.de ts6.netts6.travian.net ts2.ruts2.travian.ru ts6.plts6.travian.pl ts1.co.zats1.travian.co.za tx3.sitx3.travian.si tx3.notx3.travian.no ts3.pkts3.travian.pk ts7.rots7.travian.ro ts2.czts2.travian.cz ts5.mats5.travian.ma tx3.ittx3.travian.it tx3.setx3.travian.se ts3.com.auts3.travian.com.au ts6.clts6.travian.cl ts6.comts6.travian.com ts7.usts7.travian.us ts4.plts4.travian.pl ts4.frts4.travian.fr ts12.com.trts12.travian.com.tr tx3.dktx3.travian.dk tx3.ustx3.travian.us ts6.co.ukts6.travian.co.uk ts4.sets4.travian.se ts4.itts4.travian.it ts6.dets6.travian.de ts4.nots4.travian.no ts3.nlts3.travian.nl ts6.sits6.travian.si ts8.netts8.travian.net ts9.ruts9.travian.ru tx3.pktx3.travian.pk tx3.nltx3.travian.nl ts1.dkts1.travian.dk tx3.rotx3.travian.ro ts1.czts1.travian.cz tx3.co.uktx3.travian.co.uk tx3.nettx3.travian.net tx3.comtx3.travian.com tx3.pltx3.travian.pl tx3.detx3.travian.de ts4.grts4.travian.gr tx3.frtx3.travian.fr ts9.comts9.travian.com ts5.plts5.travian.pl ts5.ints5.travian.in tx3.cztx3.travian.cz tx3.rutx3.travian.ru ts5.clts5.travian.cl ts6.com.trts6.travian.com.tr ts4.usts4.travian.us ts9.itts9.travian.it ts5.dets5.travian.de ts6.ruts6.travian.ru ts3.co.ukts3.travian.co.uk ts7.netts7.travian.net ts8.frts8.travian.fr ts8.nlts8.travian.nl tx3.com.trtx3.travian.com.tr tc4.com.autc4.travian.com.au tc6.cztc6.travian.cz tc2.cltc2.travian.cl tc3.pltc3.travian.pl ts4.co.eets4.travian.co.ee tc3.notc3.travian.no tc6.grtc6.travian.gr tc5.dktc5.travian.dk tc3.comtc3.travian.com tc6.frtc6.travian.fr tc8.ittc8.travian.it ts2.pkts2.travian.pk tc11.detc11.travian.de tc3.intc3.travian.in tc3.ustc3.travian.us ts6.co.zats6.travian.co.za tc5.rotc5.travian.ro tc5.com.trtc5.travian.com.tr ts4.mats4.travian.ma tc5.rutc5.travian.ru tc5.nettc5.travian.net ts5.czts5.travian.cz ts2.com.auts2.travian.com.au ts1.sets1.travian.se tc7.nltc7.travian.nl ts2.sits2.travian.si ts8.comts8.travian.com tx3.intx3.travian.in tx3.grtx3.travian.gr tt-ts1.comts1.travian.com
2011
ts1.clts1.travian.cl ts1.plts1.travian.pl ts7.itts7.travian.it ts3.frts3.travian.fr ts4.dets4.travian.de ts2.nots2.travian.no ts1.ruts1.travian.ru tx3.matx3.travian.ma tx3.co.eetx3.travian.co.ee tx3.com.autx3.travian.com.au tx3.cltx3.travian.cl tx3.co.zatx3.travian.co.za ts2.netts2.travian.net ts4.com.trts4.travian.com.tr tx3.sitx3.travian.si ts6.usts6.travian.us ts3.rots3.travian.ro ts3.dkts3.travian.dk ts3.grts3.travian.gr ty2.comty2.travian.com ts2.co.ukts2.travian.co.uk ts1.nlts1.travian.nl tx2.detx2.travian.de tx2.frtx2.travian.fr tx2.nettx2.travian.net tx2.rutx2.travian.ru tx2.ittx2.travian.it tx2.comtx2.travian.com tx2.com.trtx2.travian.com.tr tx2.cltx2.travian.cl ts5.pkts5.travian.pk tx3.notx3.travian.no tx2.pltx2.travian.pl tx2.cztx2.travian.cz tx3.setx3.travian.se tx3.dktx3.travian.dk tx3.detx3.travian.de tx3.ustx3.travian.us ts4.clts4.travian.cl ts1.frts1.travian.fr ts1.netts1.travian.net tx3.rotx3.travian.ro ts5.comts5.travian.com tx3.pltx3.travian.pl ts1.itts1.travian.it ts4.czts4.travian.cz ts2.com.trts2.travian.com.tr tx3.nltx3.travian.nl ts1.ints1.travian.in ts4.ruts4.travian.ru ts3.sets3.travian.se ts5.co.zats5.travian.co.za tx3.nettx3.travian.net ts3.co.eets3.travian.co.ee tx3.cztx3.travian.cz ts3.mats3.travian.ma ts1.sits1.travian.si tx3.comtx3.travian.com tx3.rutx3.travian.ru ts2.rots2.travian.ro ts1.com.auts1.travian.com.au ts2.plts2.travian.pl tx3.ittx3.travian.it tx3.frtx3.travian.fr ts2.usts2.travian.us ts2.nlts2.travian.nl ts3.netts3.travian.net ts1.nots1.travian.no ts7.clts7.travian.cl ts2.frts2.travian.fr ts2.grts2.travian.gr ts11.com.trts11.travian.com.tr ts3.itts3.travian.it ts2.dets2.travian.de ts3.ruts3.travian.ru ts3.czts3.travian.cz ts5.co.ukts5.travian.co.uk ts2.dkts2.travian.dk ts4.comts4.travian.com ts1.dets1.travian.de tx3.co.uktx3.travian.co.uk tx3.dktx3.travian.dk tx3.intx3.travian.in tx3.detx3.travian.de tx3.ustx3.travian.us ts2.sets2.travian.se ts8.plts8.travian.pl ts10.itts10.travian.it ts12.frts12.travian.fr ts8.ruts8.travian.ru ts3.com.trts3.travian.com.tr ts5.nlts5.travian.nl ts1.usts1.travian.us ts6.rots6.travian.ro ts10.netts10.travian.net ts2.czts2.travian.cz tx3.com.trtx3.travian.com.tr ts6.clts6.travian.cl ts7.dets7.travian.de ts7.comts7.travian.com ts4.pkts4.travian.pk www.orgwww.travian.org tx3.com.autx3.travian.com.au ts2.itts2.travian.it tx3.nltx3.travian.nl tx3.grtx3.travian.gr ts4.plts4.travian.pl tc1.pktc1.travian.pk ts2.ruts2.travian.ru ts1.com.trts1.travian.com.tr t1.comt1.travian.com tx3.cltx3.travian.cl ts1.co.zats1.travian.co.za ts7.frts7.travian.fr ts3.sits3.travian.si tcx3.notcx3.travian.no tc2.co.eetc2.travian.co.ee tc1.grtc1.travian.gr tc6.setc6.travian.se tc5.sitc5.travian.si tc4.co.zatc4.travian.co.za tc4.dktc4.travian.dk tcx3.comtcx3.travian.com tc1.co.uktc1.travian.co.uk tc6.com.autc6.travian.com.au tc2.intc2.travian.in tc1.rotc1.travian.ro tc2.matc2.travian.ma tc4.nltc4.travian.nl ts8.czts8.travian.cz ts4.grts4.travian.gr ts4.nots4.travian.no ts1.co.eets1.travian.co.ee ts9.netts9.travian.net ts1.dkts1.travian.dk ts2.comts2.travian.com ts8.dets8.travian.de ts6.itts6.travian.it ts8.clts8.travian.cl tc7.pltc7.travian.pl tc7.cztc7.travian.cz ts4.ints4.travian.in ts4.sets4.travian.se tc6.comtc6.travian.com tc5.ustc5.travian.us tc4.nettc4.travian.net tc5.ittc5.travian.it tc3.cltc3.travian.cl ts5.rots5.travian.ro ts1.mats1.travian.ma ts3.com.auts3.travian.com.au ts4.co.ukts4.travian.co.uk ts3.nlts3.travian.nl ts10.com.trts10.travian.com.tr www.atwww.travian.at ts11.frts11.travian.fr ts10.ruts10.travian.ru tcx3.pltcx3.travian.pl tcx3.setcx3.travian.se tcx3.frtcx3.travian.fr tc7.rutc7.travian.ru tcx3.matcx3.travian.ma tcx3.rutcx3.travian.ru tc10.frtc10.travian.fr tc9.com.trtc9.travian.com.tr ts4.usts4.travian.us ts3.plts3.travian.pl ts5.clts5.travian.cl ts1.czts1.travian.cz ts1.comts1.travian.com ts6.dets6.travian.de ts8.netts8.travian.net tcx3.rotcx3.travian.ro tcx3.sitcx3.travian.si ts6.frts6.travian.fr ts4.itts4.travian.it ts7.com.trts7.travian.com.tr ts6.ruts6.travian.ru ts4.co.eets4.travian.co.ee ts6.ints6.travian.in s5.ins5.travian.in tcx3.nettcx3.travian.net ts4.rots4.travian.ro ts2.sits2.travian.si ts5.grts5.travian.gr ts3.co.zats3.travian.co.za ts1.plts1.travian.pl ts7.usts7.travian.us ts7.netts7.travian.net ts5.com.auts5.travian.com.au ts6.nlts6.travian.nl ts2.clts2.travian.cl ts7.co.ukts7.travian.co.uk ts5.dkts5.travian.dk ts9.frts9.travian.fr ts4.mats4.travian.ma ts8.com.trts8.travian.com.tr ts9.comts9.travian.com ts6.czts6.travian.cz ts5.sets5.travian.se ts9.ruts9.travian.ru ts9.itts9.travian.it ts3.nots3.travian.no ts4.dets4.travian.de speed.czspeed.travian.cz speed.dkspeed.travian.dk speed.despeed.travian.de speed.co.ukspeed.travian.co.uk speed.co.eespeed.travian.co.ee s6.nets6.travian.net s5.frs5.travian.fr speed.inspeed.travian.in speed.itspeed.travian.it ts1.ruts1.travian.ru speed.usspeed.travian.us
2010
s6.com.trs6.travian.com.tr s5.pls5.travian.pl s4.com.aus4.travian.com.au Welt5.dewelt5.travian.de s8.coms8.travian.com s3.ros3.travian.ro s1.ses1.travian.se s3.uss3.travian.us s4.frs4.travian.fr s5.czs5.travian.cz s3.co.uks3.travian.co.uk s1.cls1.travian.cl speed.comspeed.travian.com s5.rus5.travian.ru speed.clspeed.travian.cl s3.grs3.travian.gr s5.nets5.travian.net s8.its8.travian.it speed.nlspeed.travian.nl ts10.comts10.travian.com x5.com.trx5.travian.com.tr s4.sis4.travian.si ts10.dets10.travian.de x5.rux5.travian.ru x5.plx5.travian.pl s2.nos2.travian.no x5.frx5.travian.fr x5.itx5.travian.it x5.co.ukx5.travian.co.uk x5.rox5.travian.ro x5.netx5.travian.net x5.usx5.travian.us s3.dks3.travian.dk x5.czx5.travian.cz x5.clx5.travian.cl s5.com.trs5.travian.com.tr speed.grspeed.travian.gr speed.com.auspeed.travian.com.au speed.plspeed.travian.pl speed.ruspeed.travian.ru s5.coms5.travian.com s3.frs3.travian.fr s1.nl Welt3.dewelt3.travian.de speed.frspeed.travian.fr speed.sespeed.travian.se s4.czs4.travian.cz s2.co.zas2.travian.co.za s6.pls6.travian.pl s2.ros2.travian.ro s6.uss6.travian.us s4.rus4.travian.ru s1.its1.travian.it beta.orgbeta.travian.org s4.cls4.travian.cl s2.nets2.travian.net speed.com.trspeed.travian.com.tr s3.ses3.travian.se s2.co.uks2.travian.co.uk s3.coms3.travian.com speed.netspeed.travian.net s4.com.trs4.travian.com.tr speed.rospeed.travian.ro x5.nlx5.travian.nl s2.com.aus2.travian.com.au s1.frs1.travian.fr speed.despeed.travian.de speed.sispeed.travian.si speed.czspeed.travian.cz s3.ins3.travian.in speed.maspeed.travian.ma s3.co.ees3.travian.co.ee speed.dkspeed.travian.dk speed.co.ukspeed.travian.co.uk s2.grs2.travian.gr Welt2.dewelt2.travian.de s1.sis1.travian.si s3.its3.travian.it s3.rus3.travian.ru x2.clx2.travian.cl x2.rox2.travian.ro s2.dks2.travian.dk speed.usspeed.travian.us speed.itspeed.travian.it s3.czs3.travian.cz s2.pls2.travian.pl s2.frs2.travian.fr speed.co.eespeed.travian.co.ee s1.nets1.travian.net s2.com.trs2.travian.com.tr s2.uss2.travian.us s4.coms4.travian.com s1.ins1.travian.in speed.inspeed.travian.in s6.co.uks6.travian.co.uk x2.dex2.travian.de x2.itx2.travian.it x2.rux2.travian.ru s2.nls2.travian.nl s7.cls7.travian.cl speed.comspeed.travian.com s3.mas3.travian.ma speed.nlspeed.travian.nl x2.plx2.travian.pl x2.com.trx2.travian.com.tr x2.comx2.travian.com x2.frx2.travian.fr x2.czx2.travian.cz x2.netx2.travian.net s2.ses2.travian.se Welt1.dewelt1.travian.de s8.rus8.travian.ru s7.its7.travian.it s1.com.aus1.travian.com.au s6.ros6.travian.ro speed.ruspeed.travian.ru speed.com.auspeed.travian.com.au speed.plspeed.travian.pl speed.clspeed.travian.cl speed.sespeed.travian.se speed.frspeed.travian.fr s3.com.trs3.travian.com.tr speed.grspeed.travian.gr s1.uss1.travian.us s6.cls6.travian.cl s1.grs1.travian.gr s5.co.uks5.travian.co.uk s2.czs2.travian.cz s4.pls4.travian.pl s3.nets3.travian.net s3.sis3.travian.si s7.coms7.travian.com s4.dks4.travian.dk s8.frs8.travian.fr s2.its2.travian.it s2.rus2.travian.ru speed.despeed.travian.de speed.rospeed.travian.ro speed.netspeed.travian.net s7.des7.travian.de s1.com.trs1.travian.com.tr s9.cls9.travian.cl s1.ros1.travian.ro s4.nls4.travian.nl speed.dkspeed.travian.dk speed.com.trspeed.travian.com.tr speed.czspeed.travian.cz s4.nets4.travian.net s2.ins2.travian.in s2.coms2.travian.com www.orgwww.travian.org speed.co.ukspeed.travian.co.uk s2.co.ees2.travian.co.ee s7.frs7.travian.fr s6.its6.travian.it s4.ses4.travian.se s7.rus7.travian.ru s1.co.uks1.travian.co.uk s1.czs1.travian.cz s15.com.trs15.travian.com.tr speed.usspeed.travian.us s3.pls3.travian.pl s5.uss5.travian.us s2.mas2.travian.ma www.atwww.travian.at speed.inspeed.travian.in s12.com.trs12.travian.com.tr speed.comspeed.travian.com s4.grs4.travian.gr au3.coms3.travian.com.au s6.coms6.travian.com s5.ros5.travian.ro s2.sis2.travian.si speed.itspeed.travian.it s5.its5.travian.it s3.cls3.travian.cl s1.dks1.travian.dk s6.frs6.travian.fr speed.nlspeed.travian.nl s8.nets8.travian.net www.orgwww.travian.org s6.rus6.travian.ru speed.plspeed.travian.pl s7.czs7.travian.cz s10.com.trs10.travian.com.tr s4.co.uks4.travian.co.uk s2.cls2.travian.cl s3.nls3.travian.nl speed.ruspeed.travian.ru s8.pls8.travian.pl speed.frspeed.travian.fr s4.uss4.travian.us s1.coms1.travian.com aux.comaux.travian.com s1.co.zas1.travian.co.za s5.frs5.travian.fr s4.its4.travian.it Welt8.dewelt8.travian.de s7.nets7.travian.net s16.com.trs16.travian.com.tr s1.rus1.travian.ru s1.ses1.travian.se s4.ros4.travian.ro
2009
speed.despeed.travian.de s4.ins4.travian.in speed.rospeed.travian.ro s8.coms8.travian.com s5.grs5.travian.gr s5.cls5.travian.cl au4.coms4.travian.com.au speed.dkspeed.travian.dk s6.czs6.travian.cz speed.netspeed.travian.net speed.grspeed.travian.gr s3.co.uks3.travian.co.uk s11.com.trs11.travian.com.tr s5.sis5.travian.si s1.co.ees1.travian.co.ee speed.czspeed.travian.cz s3.dks3.travian.dk s9.its9.travian.it s4.frs4.travian.fr s1.mas1.travian.ma s6.nets6.travian.net s1.pls1.travian.pl s3.uss3.travian.us Welt6.dewelt6.travian.de s9.rus9.travian.ru speed.co.ukspeed.travian.co.uk speed.usspeed.travian.us speed.comspeed.travian.com s9.com.trs9.travian.com.tr s10.coms10.travian.com s1.cls1.travian.cl s7.ros7.travian.ro speed.com.trspeed.travian.com.tr s1.nls1.travian.nl s8.its8.travian.it s17.com.trs17.travian.com.tr s9.frs9.travian.fr speed.nlspeed.travian.nl s7.pls7.travian.pl s5.czs5.travian.cz s5.rus5.travian.ru s3.ses3.travian.se s5.coms5.travian.com research.orgresearch.travian.org s5.nets5.travian.net Welt4.dewelt4.travian.de s8.com.trs8.travian.com.tr s6.uss6.travian.us s8.cls8.travian.cl au2.coms2.travian.com.au s3.grs3.travian.gr speed.frspeed.travian.fr speed.plspeed.travian.pl s2.co.uks2.travian.co.uk speed.ruspeed.travian.ru s3.its3.travian.it speed.com.auspeed.travian.com.au s3.frs3.travian.fr speed.itspeed.travian.it s3.ros3.travian.ro s7.com.trs7.travian.com.tr s6.pls6.travian.pl s3.coms3.travian.com speed.despeed.travian.de s4.rus4.travian.ru Welt5.dewelt5.travian.de s2.nets2.travian.net s4.cls4.travian.cl s6.com.trs6.travian.com.tr speed.netspeed.travian.net speed.rospeed.travian.ro s5.nls5.travian.nl s2.dks2.travian.dk s2.uss2.travian.us s1.its1.travian.it s3.co.ees3.travian.co.ee s2.frs2.travian.fr speed.dkspeed.travian.dk s6.co.uks6.travian.co.uk s5.pls5.travian.pl s4.coms4.travian.com s5.com.trs5.travian.com.tr s4.czs4.travian.cz s2.ros2.travian.ro Welt3.dewelt3.travian.de s3.rus3.travian.ru s3.ins3.travian.in speed.usspeed.travian.us s1.nets1.travian.net s2.grs2.travian.gr speed.co.ukspeed.travian.co.uk s7.cls7.travian.cl au1.coms1.travian.com.au speed.grspeed.travian.gr s2.com.trs2.travian.com.tr s1.frs1.travian.fr s10.its10.travian.it speed.comspeed.travian.com s9.coms9.travian.com s2.pls2.travian.pl s6.nls6.travian.nl s1.uss1.travian.us s3.czs3.travian.cz speed.com.trspeed.travian.com.tr s8.rus8.travian.ru s4.com.trs4.travian.com.tr s3.nets3.travian.net s5.co.uks5.travian.co.uk speed.frspeed.travian.fr Welt2.dewelt2.travian.de speed.plspeed.travian.pl s6.ros6.travian.ro s5.dks5.travian.dk speed.ruspeed.travian.ru s2.its2.travian.it s3.com.trs3.travian.com.tr speed.com.auspeed.travian.com.au s2.coms2.travian.com s8.frs8.travian.fr s4.pls4.travian.pl s1.czs1.travian.cz s2.rus2.travian.ru speed.despeed.travian.de s1.co.zas1.travian.co.za s2.ins2.travian.in s8.uss8.travian.us s2.nls2.travian.nl Welt1.dewelt1.travian.de s4.nets4.travian.net s1.com.trs1.travian.com.tr s7.its7.travian.it s1.grs1.travian.gr speed.rospeed.travian.ro speed.netspeed.travian.net s1.co.uks1.travian.co.uk s1.ros1.travian.ro s3.pls3.travian.pl speed.dkspeed.travian.dk s7.frs7.travian.fr s5.ros5.travian.ro s7.coms7.travian.com s18.com.trs18.travian.com.tr s7.rus7.travian.ru speed.usspeed.travian.us speed.co.ukspeed.travian.co.uk .ORGwww.travian.org s6.its6.travian.it s5.uss5.travian.us s1.dks1.travian.dk s3.com.aus3.travian.com.au s10.pls10.travian.pl s9.nets9.travian.net s6.frs6.travian.fr speed.comspeed.travian.com s1.coms1.travian.com Welt7.dewelt7.travian.de s4.co.uks4.travian.co.uk s6.rus6.travian.ru s4.grs4.travian.gr
2008
s5.its5.travian.it speed.plspeed.travian.pl speed.ruspeed.travian.ru speed.comspeed.travian.com s9.pls9.travian.pl s7.nets7.travian.net s4.uss4.travian.us s5.frs5.travian.fr s3.nls3.travian.nl s6.coms6.travian.com Speed.DEspeed.travian.de s1.rus1.travian.ru .ATwww.travian.at s13.com.trs13.travian.com.tr speed.rospeed.travian.ro s4.ros4.travian.ro s3.co.uks3.travian.co.uk s12.com.trs12.travian.com.tr speed.netspeed.travian.net s1.pls1.travian.pl s4.dks4.travian.dk s6.nets6.travian.net s4.frs4.travian.fr s8.coms8.travian.com s5.rus5.travian.ru s11.com.trs11.travian.com.tr Welt6welt6.travian.de s3.uss3.travian.us speed.co.ukspeed.travian.co.uk s8.pls8.travian.pl s7.ros7.travian.ro s2.com.aus2.travian.com.au s16.com.trs16.travian.com.tr s5.coms5.travian.com s9.frs9.travian.fr s5.nets5.travian.net s2.co.uks2.travian.co.uk s9.rus9.travian.ru Welt9welt9.travian.de s10.com.trs10.travian.com.tr s7.pls7.travian.pl s3.dks3.travian.dk s7.uss7.travian.us s14.com.trs14.travian.com.tr s9.com.trs9.travian.com.tr s3.grs3.travian.gr s3.ros3.travian.ro s3.coms3.travian.com Speed.DE (old)speed.travian.de s8.nets8.travian.net Welt4welt4.travian.de s6.co.uks6.travian.co.uk s3.frs3.travian.fr s4.its4.travian.it s6.pls6.travian.pl s4.nls4.travian.nl s8.com.trs8.travian.com.tr s1.com.aus1.travian.com.au s6.com.trs6.travian.com.tr s6.ros6.travian.ro s7.com.trs7.travian.com.tr s2.uss2.travian.us s2.ros2.travian.ro s4.coms4.travian.com Welt8welt8.travian.de s3.rus3.travian.ru s2.nets2.travian.net s5.pls5.travian.pl s2.frs2.travian.fr s5.co.uks5.travian.co.uk Welt3welt3.travian.de s1.nets1.travian.net s2.coms2.travian.com s6.uss6.travian.us s2.pls2.travian.pl Welt5welt5.travian.de s4.pls4.travian.pl s3.nets3.travian.net s1.uss1.travian.us s8.rus8.travian.ru s7.coms7.travian.com s1.co.uks1.travian.co.uk Welt2welt2.travian.de s4.nets4.travian.net s1.coms1.travian.com Welt1welt1.travian.de .CHs1.travian.ch
2007
Welt7 (old)welt7.travian.de .ORG (2007-2008)www.travian.org .AT (old)www.travian.at Welt6 (old)welt6.travian.de s4.rus4.travian.ru Welt4 (old)welt4.travian.de
2006
.ORG (2006-2007)www.travian.org

Zoek speler of alliantie
    Zoeken op s1.travian.nl:

Overig

Uw locatie: Desktop
Site werd gegenereerd in 0.08s.   |   Uw tijd: 30.10.2014 13:55:04  (UTC+1)   |   Server tijd: 13:55  (UTC+1)   |   Valid HTML 4.01 Transitional   |     Colofon