GT2 account / E-mail
Wachtwoord
Nieuw account
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

Natars (tx3.travian.nl)

Naam: Natars
Rang: 6 (4 gedaald)
Dorpen: 78 (-7)
Gestichtte dorpen:
47
Veroverde dorpen:
227
Verloren dorpen:
196
Bevolking: 27.197 (-123)
Geregistreerd sinds: 15.07.19
Speeltijd: 81 Dagen
Dorpsgeschiedenis: Toon log (Onderdelen: 470)
Alliantie geschiedenis:
(Geen llianties)  sinds 15.07.19  (82 Dagen)
GetterMap 2,1: Bekijk GetterMap 2,1
Andere servers Er zijn spelers met dezelfde naam op andere servers:
> Toon Lijst (100 Posts)

Dorpen

X | YDorpBevolking+/- (7d)Gesticht / veroverdop ..
( 50|50 )The Universe1172(+219)(gestichtma 15.07.19
( 18|45 )21 - Yonti1045(+65)(G.v. Fliebodo 01.08.19
( 41|-38 )17. Knorretje982(+42)(G.v. Akkermanzo 01.09.19
( 31|52 )24 - Goud972(+181)(G.v. Wolficezo 01.09.19
( 32|33 )23 - Moe955(+163)(G.v. D.A.M.D.O.Sza 10.08.19
( -16|52 )18 Angora Love923(+133)(G.v. Verlaten Valleiza 03.08.19
( 5|49 )25 - Liter903(+163)(G.v. Heliosvr 09.08.19
( -11|56 )32.891(+80)(G.v. Bestianerozo 01.09.19
( 4|53 )31. Brandon Stark889(+86)(G.v. Camabrilluszo 28.07.19
( 38|24 )94. Viserion870(+96)(G.v. MTOza 10.08.19
( 5|61 )28 - Paspoort867(+235)(G.v. Soorinzo 01.09.19
( -5|58 )19 The Midnight Patr836(+173)(G.v. Banana Joezo 01.09.19
( -56|-10 )B02| lol*836(+9)(G.v. Burzo 01.09.19
( 95|162 )A11 Help832(+12)(G.v. Pinston Poiwo 21.08.19
( 49|-1 )A05 Maastricht816(+115)(G.v. L3T M3zo 18.08.19
( 29|-14 )Vicus XIV807(+37)(G.v. coffeebrewerwo 07.08.19
( 48|29 )27 - Laag788(+228)(G.v. Magido 22.08.19
( 0|0 )Natars781(gestichtma 15.07.19
( -57|-12 )B03| lol*765(+13)(G.v. wwwzo 01.09.19
( 25|50 )7.0 Leviathan762(+4)(G.v. Malydomzo 01.09.19
( -18|50 )21 The Devils Brothe753(+95)(G.v. superga1zo 28.07.19
( 36|-21 )Vicus XV749(+31)(G.v. BlackVendettazo 04.08.19
( 4|62 )20 The Live Ghost745(+82)(G.v. Nattiszo 01.09.19
( 13|46 )6.4 Leviathan743(-58)(G.v. Physicsza 10.08.19
( -61|152 )201731(+104)(gestichtzo 18.08.19
( 5|-44 )17727(+55)(G.v. Los4setdi 06.08.19
( 40|-29 )Vicus XVI717(+40)(G.v. superleafzo 18.08.19
( 46|37 )14 def711(G.v. SkretcherYTTzo 01.09.19
( -45|-38 )15 Omicron X708(+146)(G.v. Gradbineczo 01.09.19
( 22|55 )7.1 Leviathan705(-18)(G.v. nato167reloadedzo 01.09.19
( 14|45 )6.5 Leviathan691(+6)(G.v. Pandorawo 21.08.19
( 14|-48 )18672(+66)(G.v. Zeldazo 28.07.19
( 26|-52 )14670(G.v. mishizo 01.09.19
( -21|-49 )08 X-Ray670(+3)(G.v. Betoma 29.07.19
( 37|49 )16 def655(+2)(G.v. xgkzo 01.09.19
( -17|47 )23 The Hoose-Gow654(+174)(G.v. master59890zo 28.07.19
( -19|-48 )09 Sexyland653(G.v. Markkwaima 29.07.19
( -18|44 )22 Unaccustomed As649(+141)(G.v. jahodkama 29.07.19
( 41|3 )A06 Amsterdam644(+190)(G.v. Jespr_wo 28.08.19
( -83|158 )009643(+16)(G.v. Sensoriadi 27.08.19
( 46|-24 )96.JustLand643(G.v. limnightzo 28.07.19
( -6|50 )Wall B1641(+6)(G.v. Jody Chouzo 28.07.19
( 45|-22 )94.BarnLand640(G.v. BLONDYNAzo 28.07.19
( -45|33 )Memphis636(+27)(G.v. Poeskopma 05.08.19
( 40|-39 )9 Holland koeling634(+88)(G.v. atoslum64zo 01.09.19
( -50|-17 )Kos630(+118)(G.v. Avadaxdo 22.08.19
( 36|0 )11. Pegasus615(+8)(G.v. KeKido 18.07.19
( -8|-38 )15 Terneuzen614(G.v. Genghisma 29.07.19
( -17|-45 )10 Adonis612(+3)(G.v. Olifewo 14.08.19
( 42|-24 )14 chiefed601(G.v. larysamdi 30.07.19
( 11|-43 )19600(+59)(G.v. Andy Colavr 16.08.19
( -60|4 )2.13598(+36)(G.v. Sashazo 01.09.19
( 23|53 )17 def596(+48)(G.v. sifferdi 20.08.19
( 48|-20 )97.HiddenLand594(G.v. Angeledyma 29.07.19
( -17|45 )24 Wrong Again593(+164)(G.v. hypedi 13.08.19
( 22|-48 )04592(+76)(G.v. beschermervr 02.08.19
( -46|14 )Rat - LE CHIEF590(G.v. Crusaderza 10.08.19
( -59|-16 )Lanzarote590(+115)(G.v. prodzo 01.09.19
( -39|36 )09589(+18)(G.v. fat_lil_boyzo 28.07.19
( -9|48 )Wall B2582(G.v. Zwaantjewo 31.07.19
( -30|49 )53. ❖☘579(-36)(G.v. ridolzo 01.09.19
( 25|-33 )Natars 25|-33578(+52)(G.v. El Patrondo 25.07.19
( 27|-42 )Natars 27|-42577(+51)(G.v. HUCIKzo 28.07.19
( -9|50 )Wall B3577(G.v. askonzo 28.07.19
( -4|-55 )011566(G.v. Babdi 06.08.19
( 57|-17 )18561(+131)(G.v. Rihannazo 01.09.19
( 25|-46 )Natars 25|-46561(+49)(G.v. knockout582zo 28.07.19
( 19|-47 )Natars 19|-47559(+25)(G.v. Sirzo 28.07.19
( -58|-15 )Madeira552(+122)(G.v. Dark generalzo 25.08.19
( -49|17 )Domoor550(+22)(G.v. Mc léonzo 28.07.19
( -1|-49 )013549(+6)(G.v. Lionza 17.08.19
( -37|45 )Oklahoma City541(+32)(G.v. mmaayyoozo 01.09.19
( 34|-40 )Natars 34|-40535(+44)(G.v. Die Simpsonszo 28.07.19
( -10|-51 )E24 Natar530(-139)(G.v. Zoor55ma 29.07.19
( 3|-53 )012523(G.v. testaccountma 05.08.19
( 32|-21 )Vicus XVIIII519(+73)(G.v. Cidma 12.08.19
( 22|-54 )Natars 22|-54517(+25)(G.v. lulezo 01.09.19
( 61|2 )Natars 61|2509(+34)(G.v. FstrMstrzo 01.09.19
( -10|-53 )Natars -10|-53500(+81)(G.v. Twilightza 24.08.19
( -43|23 )vrijdag is vrij499(-149)(G.v. Cagrivr 16.08.19
( -53|28 )HMS Bulwark495(+35)(G.v. jepassezo 01.09.19
( -57|20 )HMS Protector493(-10)(G.v. antunes1989zo 01.09.19
( 56|26 )19 def493(+46)(G.v. sir_pencvilezo 01.09.19
( -38|-21 )012 Chiefed by LE489(+2)(G.v. xlCZlxza 10.08.19
( 15|-51 )Natars 15|-51488(+37)(G.v. GilerKentangvr 16.08.19
( 47|-38 )Natars 47|-38487(+27)(G.v. adshermazo 01.09.19
( 43|-14 )Natars 43|-14482(+49)(G.v. Octavian777wo 21.08.19
( -33|-52 )56. ⛔476(+48)(G.v. senderos78zo 01.09.19
( 61|12 )Natars 61|12465(+83)(G.v. Fjhazzzo 01.09.19
( -35|-41 )Natars -35|-41465(+56)(G.v. Applejackzo 25.08.19
( -40|-38 )A13 lol*463(+45)(G.v. DeutscherMannvr 23.08.19
( 46|-31 )Natars 46|-31462(+82)(G.v. Bluntmando 22.08.19
( -37|-9 )A13 Gorichem456(G.v. Heyimbarbiedo 15.08.19
( 18|-28 )Natars 18|-28455(+98)(G.v. Karabaz Barabazza 31.08.19
( -23|54 )Natars -23|54455(+33)(G.v. EkNaaiJouMaza 17.08.19
( 59|12 )Natars 59|12439(+38)(G.v. Desert Eaglezo 01.09.19
( 31|-49 )15436(+42)(G.v. katehzo 25.08.19
( 48|-29 )Natars 48|-29431(+44)(G.v. thugranedi 20.08.19
( -34|-48 )16. Huissen426(+4)(G.v. pole_holderzo 01.09.19
( -12|61 )Natars -12|61422(+77)(G.v. Donderdagdi 27.08.19
( -31|33 )Natars -31|33413(+81)(G.v. zezezo 01.09.19
... Alle (131)

Verloren dorpen

X | YDorpBevolking+/- (7d)Veroverd van op ..
( 14|43 )Natars 14|43254(c.t. Smaragd za 27.07.19
( -23|2 )Natars -23|2267(c.t. Duist di 30.07.19
( -25|16 )Natars -25|16260(c.t. chickenskin wo 31.07.19
( -31|-13 )Natars -31|-13255(c.t. Amigo wo 31.07.19
( -3|35 )Natars -3|35330(c.t. Arni1994 do 01.08.19
( -21|-38 )Natars -21|-38255(c.t. Paranoia do 01.08.19
( 70|16 )Natars 70|16501(c.t. DaVinci vr 02.08.19
( 6|48 )Natars 6|48437(c.t. Smaragd zo 04.08.19
( 21|41 )Natars 21|41366(c.t. Smaragd ma 05.08.19
( 37|19 )Natars 37|19317(c.t. Poehee ma 05.08.19
( -33|13 )Natars -33|13333(c.t. Jolene di 06.08.19
( -11|22 )Natars -11|22367(c.t. Amigo wo 07.08.19
( 36|42 )Natars 36|42230(c.t. Stifmeister do 08.08.19
( 40|9 )Natars 40|9502(c.t. Tomaar vr 09.08.19
( 31|-23 )Natars 31|-23349(c.t. IBN ZIAAD vr 09.08.19
( 30|-31 )Natars 30|-31392(c.t. lanaz1987 vr 09.08.19
( 2|-36 )Natars 2|-36252(c.t. Quzmor vr 09.08.19
( -8|30 )Natars -8|30241(c.t. Nomad za 10.08.19
( -32|25 )Natars -32|25299(c.t. Jolene za 10.08.19
( 5|45 )Natars 5|45224(c.t. Smaragd zo 11.08.19
( 51|20 )Natars 51|20142(c.t. Tomaar ma 12.08.19
( 46|-6 )Natars 46|-6408(c.t. Danoontje ma 12.08.19
( -27|-16 )Natars -27|-16462(c.t. Xl3eatme di 13.08.19
( -37|11 )Natars -37|11203(c.t. chickenskin wo 14.08.19
( 18|-32 )Natars 18|-32379(c.t. xHugsy wo 14.08.19
( -16|30 )Natars -16|30264(c.t. Nomad do 15.08.19
( -50|-9 )Natars -50|-9230(c.t. chickenskin vr 16.08.19
( 26|-41 )Natars 26|-41338(c.t. lanaz1987 vr 16.08.19
( 39|30 )Natars 39|30267(c.t. Bruce Nolan zo 18.08.19
( -47|-16 )Natars -47|-16265(c.t. lacivert34 zo 18.08.19
( -50|18 )Natars -50|18245(c.t. Boze_Wolf ma 19.08.19
( 54|-9 )Natars 54|-9588(c.t. Snipz ma 19.08.19
( 7|-38 )Natars 7|-38379(c.t. BunnyFacen ma 19.08.19
( 85|-130 )Natars 85|-130545(c.t. KaasKop ma 19.08.19
( 8|154 )Geheim v/d architect163 (vernietigd ma 19.08.19
( -192|130 )Geheim v/d architect163 (vernietigd ma 19.08.19
( 38|117 )Rivalen verwarring163 (vernietigd ma 19.08.19
( -108|96 )Meesterplan opslag164 (vernietigd ma 19.08.19
( -65|35 )Geheim v/d architect164 (vernietigd ma 19.08.19
( 119|25 )Rivalen verwarring163 (vernietigd ma 19.08.19
( 182|-13 )Adelaars ogen163 (vernietigd ma 19.08.19
( -107|-19 )Het dieet91 (vernietigd ma 19.08.19
( -120|-25 )Rivalen verwarring163 (vernietigd ma 19.08.19
( 82|-91 )Rivalen verwarring163 (vernietigd ma 19.08.19
( 192|-130 )Geheim v/d architect163 (vernietigd ma 19.08.19
( -109|-146 )Artefact v/d dwaas164 (vernietigd ma 19.08.19
( -8|-155 )Geheim v/d architect163 (vernietigd ma 19.08.19
( -3|-182 )Artefact v/d dwaas163 (vernietigd ma 19.08.19
( 30|42 )Natars 30|42268(c.t. Bruce Nolan di 20.08.19
( -55|9 )Natars -55|9145(c.t. vaazor di 20.08.19
( -51|-2 )Natars -51|-2273(c.t. chickenskin di 20.08.19
( 7|-37 )Natars 7|-37361(c.t. Quzmor di 20.08.19
( -22|-39 )Natars -22|-39420(c.t. eesp di 20.08.19
( -18|-39 )Natars -18|-39398(c.t. eesp di 20.08.19
( 33|-32 )Rivalen verwarring164 (vernietigd di 20.08.19
( -38|-117 )Rivalen verwarring164 (vernietigd di 20.08.19
( 21|47 )Natars 21|47275(c.t. Boze_Wolf do 22.08.19
( 28|42 )Natars 28|42226(c.t. Bruce Nolan do 22.08.19
( -52|-6 )Natars -52|-6272(c.t. chickenskin do 22.08.19
( 42|-11 )Natars 42|-11414(c.t. unit777 do 22.08.19
( 36|-14 )Natars 36|-14434(c.t. ListenBedrog vr 23.08.19
( 43|-30 )Natars 43|-30280(c.t. TheGaul vr 23.08.19
( 18|-35 )Natars 18|-35427(c.t. xHugsy vr 23.08.19
( -3|-41 )Natars -3|-41394(c.t. eesp vr 23.08.19
( 77|-54 )Natars 77|-54340(c.t. Penguin Panties vr 23.08.19
( -184|-116 )Geheim v/d architect164 (vernietigd vr 23.08.19
( 17|49 )Natars 17|49310(c.t. Boze_Wolf za 24.08.19
( 23|40 )Natars 23|40212(c.t. Bruce Nolan za 24.08.19
( -42|-18 )Natars -42|-18358(c.t. ariekanarie za 24.08.19
( -45|-20 )Natars -45|-20300(c.t. lacivert34 za 24.08.19
( 16|-36 )Natars 16|-36399(c.t. xHugsy za 24.08.19
( -2|-36 )Natars -2|-36400(c.t. eesp zo 25.08.19
( -21|-35 )Natars -21|-35384(c.t. Grandmaster ma 26.08.19
( 10|-29 )Natars 10|-29445(c.t. Star do 29.08.19
( -37|-33 )Natars -37|-33370(c.t. ATGC do 29.08.19
( -36|-34 )Natars -36|-34398(c.t. ATGC vr 30.08.19
( 9|-36 )Natars 9|-36386(c.t. Quzmor vr 30.08.19
( 15|50 )Natars 15|50368(c.t. Boze_Wolf za 31.08.19
( 14|49 )Natars 14|49387(c.t. Boze_Wolf za 31.08.19
( 34|46 )Natars 34|46217(c.t. tool za 31.08.19
( -47|-6 )Natars -47|-6267(c.t. chickenskin za 31.08.19
( -50|-50 )WW Village238(c.t. Paranoia za 31.08.19
( 65|-35 )Geheim v/d architect207 (vernietigd za 31.08.19
( -35|-33 )Natars -35|-33345(c.t. ATGC zo 01.09.19
( -32|-41 )Natars -32|-41385(c.t. eesp zo 01.09.19

Spelerstatistieken