GT2 account / E-mail
Wachtwoord
Nieuw account
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

Natars (tx3.travian.nl)

Naam: Natars
Rang: 40 (35 gestegen)
Dorpen: 58 (+6)
Gestichtte dorpen:
62
Veroverde dorpen:
203
Verloren dorpen:
207
Bevolking: 17.347 (+3.869)
Geregistreerd sinds: 27.08.18
Speeltijd: 85 Dagen
Dorpsgeschiedenis: Toon log (Onderdelen: 472)
Alliantie geschiedenis:
(Geen llianties)  sinds 27.08.18  (86 Dagen)
GetterMap 2,1: Bekijk GetterMap 2,1
Andere servers Er zijn spelers met dezelfde naam op andere servers:
> Toon Lijst (100 Posts)

Dorpen

X | YDorpBevolking+/- (7d)Gesticht / veroverdop ..
( 100|100 )00 BammerBunny1172(+388)(gestichtma 27.08.18
( -29|32 )7.01023(+86)(G.v. ldsmontagedi 02.10.18
( -22|36 )3.7985(+135)(G.v. Pinellodi 25.09.18
( -22|31 )3.6979(+166)(G.v. Gamedi 09.10.18
( -40|0 )20. Behemoth906(+111)(G.v. Jucaro 1991vr 28.09.18
( 1|-33 )24 - Sir882(+4)(G.v. Keizerskroonvr 07.09.18
( -41|42 )WW NBS-Poke874(+183)(G.v. chowima 08.10.18
( 44|28 )020 Natural Marty820(G.v. seBAAStiaandi 11.09.18
( 43|-10 )10 Sigma819(+120)(G.v. choumbabajijiza 29.09.18
( 46|-9 )VW816(+3)(G.v. Gaiado 20.09.18
( 55|-17 )vw 1798(+19)(G.v. Salvatorewo 26.09.18
( -51|-25 )Brugge-ZZ***789(+58)(G.v. Cheruskendi 25.09.18
( 39|-39 )08Mochaccino780(+7)(G.v. Tommeke9vr 14.09.18
( -16|-41 )Alfa775(+58)(G.v. Semourtzo 30.09.18
( -20|-40 )10.1 Espresso774(+12)(G.v. Frisiando 20.09.18
( 12|-55 )1.12762(+28)(G.v. Schildpadzo 23.09.18
( 0|0 )Natars760(-21)(gestichtma 27.08.18
( -22|-33 )14 | Chili757(+13)(G.v. Zavakvr 28.09.18
( -45|-33 )13. Mike.748(+24)(G.v. kieke1100zo 23.09.18
( 26|-50 )19 Terrorgruppe748(G.v. jannickvza 22.09.18
( 20|-49 )20 Trinkfestigkeit743(+2)(G.v. Odinrageza 22.09.18
( -12|-42 )Delta742(+53)(G.v. corteznikeza 29.09.18
( -46|-23 )09 | Spekkoek732(G.v. woetje135vr 21.09.18
( -22|47 )11 Minsk*717(+4)(G.v. Airfrashza 08.09.18
( -46|40 )13*715(G.v. janxma 15.10.18
( 45|-21 )09-Kapuziner713(+6)(G.v. Watzedo 20.09.18
( 0|150 )qq 12. B Slechtvalk712(G.v. scosglenndo 20.09.18
( -42|7 )12*711(+3)(G.v. hernanjf1489zo 30.09.18
( -38|36 )HMS Godetia709(+7)(G.v. dannymuevr 07.09.18
( -36|-40 )A.Viandel708(+7)(G.v. Besiktasvr 14.09.18
( -56|-18 )11 | Loempia708(+16)(G.v. HumanatorNLma 08.10.18
( -16|59 )018 Pedro704(+70)(G.v. watermando 04.10.18
( -42|-32 )12. Lima.696(+11)(G.v. bobbys41ma 24.09.18
( 26|-55 )23 Kissin Dynamite694(+17)(G.v. sirenixma 08.10.18
( 15|58 )07694(G.v. avwprodo 27.09.18
( -22|50 )#005 dorp676(+12)(G.v. Jondalarzo 23.09.18
( 1|-41 )15 - King Andre673(+116)(G.v. Saruza 29.09.18
( -18|44 )16 Vitebsk*672(+21)(G.v. the--orckingma 17.09.18
( -21|56 )019 Sabo670(+63)(G.v. Xunnwo 03.10.18
( -28|-31 )13 | Cabe668(+24)(G.v. Griezmanndo 11.10.18
( -12|41 )15 Soligorsk*661(+19)(G.v. Edicus61za 29.09.18
( -47|-28 )12 | Sajoer660(+24)(G.v. MasterMonkeywo 10.10.18
( 36|23 )Nerja 3653(+36)(G.v. Topus Rhavr 28.09.18
( 35|46 )K01 Revolution643(+53)(G.v. gentgentgentdi 25.09.18
( -17|-39 )8.Sate kroket642(+48)(G.v. Gimoma 01.10.18
( 24|34 )21. Samantha Carter638(G.v. AdrianMEspza 29.09.18
( -12|-40 )10.2 Verlängerter636(+20)(G.v. Selerogavr 28.09.18
( -46|38 )25.631(+54)(G.v. hermelien29do 04.10.18
( -34|44 )021 Crocodile630(+74)(G.v. Goedydo 04.10.18
( -28|38 )8.0627(+176)(G.v. TheEcoMentalistdi 09.10.18
( -41|-30 )15. Oscar.625(+4)(G.v. 7DaysBehindza 22.09.18
( 27|34 )20. Jack O Neill617(G.v. zTTvr 28.09.18
( 39|23 )Nerja 6615(+16)(G.v. HUNLUza 29.09.18
( 2|-58 )11.1 Magazan613(+19)(G.v. Hadrian84wo 26.09.18
( 11|44 )09608(G.v. Ghorzo 30.09.18
( 39|41 )K02 Rastafari603(+88)(G.v. jolo420ma 08.10.18
( 22|-22 )EP603(+18)(G.v. Michel2699vr 12.10.18
( 38|24 )Nerja 4601(+17)(G.v. mezuszo 23.09.18
( 43|31 )Nerja 9590(+21)(G.v. Cjielza 22.09.18
( -1|-40 )Park MGM589(+42)(G.v. chiripitripivr 28.09.18
( -48|30 )Zr. Ms. Walrus574(+43)(G.v. decertovr 05.10.18
( 41|21 )Nerja 7571(+30)(G.v. biggjoeza 29.09.18
( 25|36 )24.Stargate Universe557(+102)(G.v. wernersson92ma 01.10.18
( 34|25 )Nerja 2546(+31)(G.v. Tugawo 10.10.18
( 18|-26 )TF 08536(+54)(G.v. Little_essiema 15.10.18
( -53|18 )B20|526(+65)(G.v. alexx179za 06.10.18
( -37|19 )HDMS Iver Huitfeldt521(+5)(G.v. happymewdo 27.09.18
( -21|-38 )10.3 Fiaker513(+12)(G.v. Negativema 01.10.18
( -54|5 )22 def507(+96)(G.v. bouwfietsdo 11.10.18
( 37|49 )K03507(+82)(G.v. donnydenoudendo 11.10.18
( 43|-41 )14480(+18)(G.v. Lassiedo 04.10.18
( -19|33 )Rhön461(+54)(G.v. ASYma 15.10.18
( 31|33 )Nerja 10460(+23)(G.v. Stephaikizo 30.09.18
( 56|21 )20. Worky xD451(-26)(G.v. juuhwo 03.10.18
( 13|-52 )10, red seder451(G.v. Skartdo 04.10.18
( 18|53 )15. t Voske448(+62)(G.v. Stridhza 13.10.18
( 4|-52 )Natars 4|-52436(+29)(G.v. X2TTdi 09.10.18
( 24|52 )B10436(+12)(G.v. tutterfutza 06.10.18
( 4|-59 )Natars 4|-59434(+33)(G.v. Bordenzozo 07.10.18
( -18|41 )Natars -18|41422(+27)(G.v. Keepvogelmanzo 07.10.18
( 30|52 )Natars 30|52419(+61)(G.v. vincntbongrszo 14.10.18
( 14|-59 )Natars 14|-59417(+98)(G.v. nouloeza 13.10.18
( 20|56 )B11398(+10)(G.v. papalouisdo 04.10.18
( 56|-18 )12 Beta389(+35)(G.v. Insanity.wo 03.10.18
( 46|22 )Natars 46|22343(+46)(G.v. dannytjowo 10.10.18
( 54|17 )Natars 54|17300(+15)(G.v. spyroxma 24.09.18
( 11|6 )WW Village238(gestichtma 27.08.18
( -12|2 )WW Village238(gestichtma 27.08.18
( -2|12 )WW Village238(gestichtma 27.08.18
( 100|-100 )WW Village238(gestichtma 27.08.18
( 100|0 )WW Village238(gestichtma 27.08.18
( -5|-11 )WW Village238(gestichtma 27.08.18
( -100|-100 )WW Village238(gestichtma 27.08.18
( 0|-100 )WW Village238(gestichtma 27.08.18
( 0|100 )WW Village238(gestichtma 27.08.18
( -100|0 )WW Village232(-6)(gestichtma 27.08.18
( 32|31 )Nieuw dorp228(+79)(G.v. ir1024awo 26.09.18
( 56|-5 )Lapland124(-18)(G.v. Karhuvr 21.09.18
( -30|43 )(M). King [12]-1(G.v. wader12vr 07.09.18
( 83|-148 )Rivalen verwarring(gestichtzo 30.09.18
( -148|-82 )Rivalen verwarring(gestichtzo 30.09.18

Verloren dorpen

X | YDorpBevolking+/- (7d)Veroverd van op ..
( -20|-33 )Natars -20|-33250(c.t. Darknoob ma 10.09.18
( -21|28 )Natars -21|28210(c.t. Necrozma do 13.09.18
( -33|-17 )Natars -33|-1783 (vernietigd zo 16.09.18
( 15|-37 )Natars 15|-37354(c.t. Banobu wo 19.09.18
( -34|25 )Natars -34|25380(c.t. Necrozma vr 21.09.18
( -4|-35 )Natars -4|-35268(c.t. kamrooz vr 21.09.18
( 26|25 )Natars 26|25523(c.t. Felixnoo zo 23.09.18
( -49|-5 )Natars -49|-5300(c.t. gelukkig zo 23.09.18
( -47|-25 )Natars -47|-25321(c.t. Remo zo 23.09.18
( 2|-36 )Natars 2|-36269(c.t. Jordi441 zo 23.09.18
( -44|20 )Natars -44|20568(c.t. debeerre ma 24.09.18
( 52|7 )Natars 52|7173(c.t. nvdm di 25.09.18
( -9|-12 )Natars -9|-12465(c.t. kamrooz di 25.09.18
( -33|16 )Natars -33|16274(c.t. Necrozma wo 26.09.18
( -47|-5 )Natars -47|-5279(c.t. gelukkig wo 26.09.18
( 23|-28 )Natars 23|-28344(c.t. fatih wo 26.09.18
( 19|33 )Natars 19|33304(c.t. Reentje do 27.09.18
( -10|-46 )Natars -10|-46286(c.t. Super Mario do 27.09.18
( 39|63 )Natars 39|63421(c.t. NoWomanNoCry vr 28.09.18
( 53|3 )Natars 53|3386(c.t. Buffalo Soldier vr 28.09.18
( -45|-22 )Natars -45|-22268(c.t. Remo vr 28.09.18
( 26|-27 )Natars 26|-27347(c.t. der prinz vr 28.09.18
( -31|32 )Natars -31|32338(c.t. Hercules zo 30.09.18
( 41|-18 )Natars 41|-18367(c.t. KaFee ma 01.10.18
( -22|-27 )Natars -22|-27228(c.t. ruha ma 01.10.18
( -86|-123 )Meesterplan opslag163(c.t. Toad ma 01.10.18
( -9|187 )Adelaars ogen163 (vernietigd ma 01.10.18
( -76|172 )Artefact v/d dwaas163 (vernietigd ma 01.10.18
( -91|163 )Geheim v/d architect163 (vernietigd ma 01.10.18
( -81|148 )Rivalen verwarring163 (vernietigd ma 01.10.18
( 21|130 )Trainers talenten163 (vernietigd ma 01.10.18
( 87|123 )Meesterplan opslag163 (vernietigd ma 01.10.18
( 84|96 )Rivalen verwarring163 (vernietigd ma 01.10.18
( -64|79 )Adelaars ogen163 (vernietigd ma 01.10.18
( 69|64 )Titanen schoenen163 (vernietigd ma 01.10.18
( -150|39 )Geheim v/d architect163 (vernietigd ma 01.10.18
( 108|32 )Het dieet163 (vernietigd ma 01.10.18
( -70|27 )Geheim v/d architect163 (vernietigd ma 01.10.18
( -130|21 )Trainers talenten163 (vernietigd ma 01.10.18
( 187|20 )Artefact v/d dwaas163 (vernietigd ma 01.10.18
( -188|-9 )Adelaars ogen163 (vernietigd ma 01.10.18
( -187|-20 )Artefact v/d dwaas163 (vernietigd ma 01.10.18
( 130|-21 )Trainers talenten163 (vernietigd ma 01.10.18
( 125|-25 )Rivalen verwarring163 (vernietigd ma 01.10.18
( -107|-33 )Het dieet163 (vernietigd ma 01.10.18
( 199|-39 )Het dieet163 (vernietigd ma 01.10.18
( 150|-40 )Geheim v/d architect163 (vernietigd ma 01.10.18
( 64|-69 )Titanen schoenen163 (vernietigd ma 01.10.18
( 163|-95 )Artefact v/d dwaas163 (vernietigd ma 01.10.18
( -140|-127 )Artefact v/d dwaas163 (vernietigd ma 01.10.18
( 112|-138 )Trainers talenten101 (vernietigd ma 01.10.18
( -39|-184 )Artefact v/d dwaas163 (vernietigd ma 01.10.18
( 9|-188 )Adelaars ogen163 (vernietigd ma 01.10.18
( 1|37 )Natars 1|37341(c.t. Buffalo Soldier di 02.10.18
( 27|-28 )Natars 27|-28266(c.t. KaFee di 02.10.18
( -3|-32 )Natars -3|-32295(c.t. geenzin di 02.10.18
( 148|82 )Rivalen verwarring163 (vernietigd di 02.10.18
( -125|24 )Rivalen verwarring163 (vernietigd di 02.10.18
( 123|-86 )Meesterplan opslag164 (vernietigd di 02.10.18
( -84|-96 )Rivalen verwarring126 (vernietigd di 02.10.18
( 91|-164 )Geheim v/d architect163 (vernietigd di 02.10.18
( -27|32 )Natars -27|32101(c.t. Necrozma wo 03.10.18
( 53|30 )Natars 53|30314 (vernietigd wo 03.10.18
( 41|-120 )Rivalen verwarring164 (vernietigd wo 03.10.18
( 45|29 )Natars 45|29457(c.t. Konami do 04.10.18
( -41|120 )Rivalen verwarring103 (vernietigd do 04.10.18
( 47|26 )Natars 47|26467(c.t. Buffalo Soldier vr 05.10.18
( -42|-11 )Natars -42|-1185(c.t. KingKarma vr 05.10.18
( -43|-21 )Natars -43|-21290(c.t. Kung Fu Kenny vr 05.10.18
( 47|11 )Natars 47|11363(c.t. z13 za 06.10.18
( -24|-33 )Natars -24|-33140(c.t. Kaligula za 06.10.18
( 85|-2 )De kleine verwarringss163 (vernietigd za 06.10.18
( 45|51 )Natars 45|51507(c.t. 3LittleBirds zo 07.10.18
( -41|-21 )Natars -41|-21135 (vernietigd zo 07.10.18
( 37|44 )Natars 37|44314(c.t. MoonCake ma 08.10.18
( 41|-14 )Natars 41|-14120(c.t. Mons ma 08.10.18
( 9|-8 )WW Village238(c.t. Jaqen h ghar di 09.10.18
( 39|-30 )Natars 39|-30361(c.t. KaFee di 09.10.18
( 37|41 )Natars 37|41213(c.t. Thor wo 10.10.18
( 36|31 )Natars 36|31425(c.t. MARX wo 10.10.18
( 32|-40 )Natars 32|-40570(c.t. Mano Cornuta wo 10.10.18
( 32|38 )Natars 32|38227(c.t. Thor do 11.10.18
( -48|-19 )Natars -48|-19303(c.t. Benjaay do 11.10.18
( -53|-46 )Natars -53|-46580(c.t. rbuining do 11.10.18
( 40|37 )Natars 40|37346(c.t. Thor vr 12.10.18
( 40|22 )Natars 40|22444(c.t. Buffalo Soldier vr 12.10.18
( 27|-30 )Natars 27|-30234(c.t. fatih vr 12.10.18
( -50|-31 )Natars -50|-31278(c.t. Benjaay vr 12.10.18
( -27|-70 )Geheim v/d architect130 (vernietigd vr 12.10.18
( -31|48 )Natars -31|48448(c.t. bever1588 za 13.10.18
( 39|-9 )Natars 39|-9396(c.t. Phenomena za 13.10.18
( -6|-41 )Natars -6|-41216(c.t. kamrooz za 13.10.18
( -34|47 )Natars -34|47598(c.t. Hercules zo 14.10.18
( -24|28 )Natars -24|28435(c.t. Buck Danny zo 14.10.18
( -39|1 )Natars -39|1251(c.t. Trump zo 14.10.18
( 51|-19 )Natars 51|-19396(c.t. KaFee zo 14.10.18
( 27|71 )Geheim v/d architect223 (vernietigd zo 14.10.18
( -100|100 )WW Village238(c.t. Lapras ma 15.10.18
( -33|20 )Natars -33|20289(c.t. boemboem ma 15.10.18
( -35|-25 )Natars -35|-25182(c.t. Lord Dantas ma 15.10.18

Spelerstatistieken