GT2 account / Email
Password
New account

Natars (tx3.travian.com.au)

Name: Natars
Rank: 2 (1 fallen)
Villages: 87 (-11)
Settled villages:
72
Conquered villages:
183
Lost villages:
168
Population: 27,522 (-1,280)
Registered since: 08/09/17
Playtime: 76 Days
Village history: Show log (Entries: 423)
Alliance history:
(No alliances)  since 08/09/17  (77 Days)
GetterMap 2.1: See GetterMap 2.1
Other worlds There are players with the same name on other worlds:
> Show list (100 entries)

Villages

X | YVillagePopulation+/- (7d)Settled/conquered..at
( -100|0 )WW1238(+245)(settledFri 08/09/17
( -129|12 )9941(-44)(G.v. rabbitSat 21/10/17
( -37|20 )I15 CHANNIE863(+99)(G.v. ThrowerThu 14/09/17
( -42|21 )I16 CORISA850(+100)(G.v. FinnJakeFri 29/09/17
( -27|-16 )13 Mirkwood814(G.v. Zing HioFri 06/10/17
( 47|40 )[ 04 ] 1905783(+211)(G.v. a22Tue 10/10/17
( 0|0 )Natars781(settledFri 08/09/17
( -3|-53 )18. Rhaegal757(+2)(G.v. KelyMon 09/10/17
( 22|-40 )19.Dragon Stone739(+6)(G.v. LittleHelperTue 03/10/17
( 34|26 )07WhiteSnake723(+38)(G.v. SunshineFri 22/09/17
( 90|-92 )18717(+46)(G.v. SiliwangiTue 24/10/17
( 14|-39 )BC703(+7)(G.v. ZhinryuWed 11/10/17
( -40|24 )0020 caribou702(+3)(G.v. cooldudeFri 22/09/17
( 0|-43 )N701(+22)(G.v. DeepMindFri 22/09/17
( 21|50 )08Snake695(+38)(G.v. idtFri 13/10/17
( 53|-24 )DC692(+7)(G.v. IIIIIIIIlIIMon 02/10/17
( 54|-1 )DD677(+24)(G.v. aunk11Wed 27/09/17
( 5|-54 )BD673(+16)(G.v. CobraSnakeFri 29/09/17
( 35|20 )Edge0669(+60)(G.v. CRAZYSun 22/10/17
( 52|-8 )DE648(G.v. Joshua KingSun 24/09/17
( 45|-11 )E1629(+43)(G.v. BlablaMon 09/10/17
( -37|25 )0021 Allison616(+3)(G.v. SuperXThu 05/10/17
( 44|-1 )CC614(+52)(G.v. Peha02Wed 11/10/17
( -21|-49 )0000594(+3)(G.v. DyshMon 09/10/17
( -48|-23 )019 bone machine591(+8)(G.v. baisuMon 09/10/17
( 5|62 )xX555Xx584(+9)(G.v. kalynSun 08/10/17
( -48|-6 )0111 still hungry583(+14)(G.v. Kung Fu KennyWed 11/10/17
( -23|-23 )A4579(+29)(G.v. crystalTue 17/10/17
( -2|-31 )14. Pisa579(G.v. AdeselTue 12/09/17
( 38|41 )[ 06 ] ASLAN YUVASI568(+183)(G.v. captchaFri 13/10/17
( -20|37 )Chieffed567(+42)(G.v. MushroomThu 14/09/17
( -35|37 )36567(+102)(G.v. morp1onzSun 01/10/17
( 14|31 )Crossing561(+130)(G.v. ps1122Thu 19/10/17
( 100|-100 )WW Village560(-173)(settledFri 08/09/17
( 22|-54 )BE557(+61)(G.v. kasapWed 04/10/17
( 38|45 )[ 08 ] METİN OKTAY553(+182)(G.v. NaraSimhaFri 29/09/17
( -24|35 )Chieffed542(+31)(G.v. happyFri 29/09/17
( -48|20 )039515(+137)(G.v. TeteFri 06/10/17
( -18|-49 )Carthage 10505(+44)(G.v. LoganSat 14/10/17
( -20|45 )Natars -20|45502(+53)(G.v. ja_fosteWed 20/09/17
( -29|-42 )Natars -29|-42499(+38)(G.v. FnziiyMon 02/10/17
( -18|46 )Natars -18|46498(+26)(G.v. JrkkuaSun 24/09/17
( 27|-49 )BF494(+44)(G.v. ImperatorisTue 10/10/17
( -10|24 )Natars -10|24486(+32)(G.v. cr72Thu 28/09/17
( 11|39 )Natars 11|39477(+67)(G.v. kosWed 13/09/17
( -7|42 )Natars -7|42470(+9)(G.v. kreetelFri 22/09/17
( -20|47 )Natars -20|47470(+41)(G.v. ghjSat 30/09/17
( 0|62 )xX777Xx467(+104)(G.v. AcsdanSat 07/10/17
( 11|-53 )23.Rome462(+30)(G.v. hasannkrThu 05/10/17
( 40|-41 )26.Chiefed461(+53)(G.v. bennyWed 11/10/17
( 9|-8 )01)stoidi era ew456(-27)(settledFri 08/09/17
( 60|2 )Natars 60|2454(+43)(G.v. CoronaFri 06/10/17
( -38|-38 )Natars -38|-38453(+67)(G.v. AngEWed 11/10/17
( 58|-4 )Natars 58|-4450(+60)(G.v. KudzuyaFri 13/10/17
( -30|45 )Natars -30|45447(+61)(G.v. kuhuFri 13/10/17
( -31|9 )Z23446(+127)(G.v. Dixon CiderTue 24/10/17
( -3|53 )Natars -3|53433(+59)(G.v. kayachpppMon 09/10/17
( -44|2 )12. WORLDMur428(+25)(G.v. skriexSun 22/10/17
( 32|35 )Natars 32|35427(+36)(G.v. RoadrunnerWed 11/10/17
( 57|-10 )17 Quebec420(+5)(G.v. pardonTue 03/10/17
( 12|-39 )Natars 12|-39419(+32)(G.v. klemme_GTTue 24/10/17
( 30|49 )Natars 30|49418(+89)(G.v. ptlimitMon 25/09/17
( 14|38 )Natars 14|38414(+76)(G.v. akose33Wed 11/10/17
( -34|40 )Natars -34|40413(+62)(G.v. HubabombaTue 17/10/17
( 43|-40 )Natars 43|-40406(+53)(G.v. LenoWed 11/10/17
( 4|49 )Natars 4|49404(+52)(G.v. tsarSat 14/10/17
( 25|50 )Natars 25|50394(+48)(G.v. Jj1079Wed 20/09/17
( 15|72 )New village394(+71)(settledThu 19/10/17
( 13|35 )Natars 13|35390(+58)(G.v. PretorianWed 13/09/17
( -22|-35 )9.1 Nuts389(G.v. farkThu 19/10/17
( 40|68 )The architects' se382(+2)(settledMon 09/10/17
( 42|6 )Natars 42|6382(+84)(G.v. armir97Thu 14/09/17
( -167|-58 )Rivals confusion378(+2)(settledMon 09/10/17
( 6|51 )Natars 6|51354(+37)(G.v. WildoTue 19/09/17
( 10|77 )New village351(+77)(settledFri 20/10/17
( 17|41 )Natars 17|41351(+37)(G.v. IuriSiqueiraFri 29/09/17
( 30|10 )Natars 30|10350(+70)(G.v. RAMZESThu 05/10/17
( 39|50 )Natars 39|50347(+47)(G.v. patkánygyerekSun 15/10/17
( 14|42 )Natars 14|42341(+73)(G.v. witluksFri 29/09/17
( 44|22 )Natars 44|22340(+59)(G.v. rufusTue 26/09/17
( 33|29 )Natars 33|29330(+63)(G.v. AmeliaSun 01/10/17
( 1|57 )Natars 1|57311(+61)(G.v. haliey.azraelThu 05/10/17
( 53|29 )Natars 53|29301(+57)(G.v. NirarevFri 13/10/17
( 9|49 )Natars 9|49298(+67)(G.v. O MaléficoWed 11/10/17
( 43|24 )Natars 43|24280(+61)(G.v. dominic1146Sun 22/10/17
( 47|30 )Natars 47|30279(+54)(G.v. dmhonzThu 28/09/17
( 30|45 )Natars 30|45244(+50)(G.v. mohsenpsSat 30/09/17
( 41|45 )Natars 41|45241(+4)(G.v. fasterboySun 08/10/17
( -12|2 )WW Village238(settledFri 08/09/17
( 0|-100 )WW Village238(settledFri 08/09/17
( -2|12 )WW Village238(settledFri 08/09/17
( 0|100 )WW Village238(settledFri 08/09/17
( -100|-100 )WW Village238(settledFri 08/09/17
( -5|-11 )WW Village238(settledFri 08/09/17
( 100|0 )WW Village238(settledFri 08/09/17
( 11|6 )WW Village238(settledFri 08/09/17
( -100|100 )WW Village238(settledFri 08/09/17
( 100|100 )WW Village237(settledFri 08/09/17
( 61|58 )Natars 61|58221(-15)(G.v. YSFSYSat 23/09/17
( 28|54 )Natars 28|54213(+46)(G.v. shiroThu 05/10/17
( 232|128 )The architects' se(settledMon 09/10/17
... All (105)

Lost villages

X | YVillagePopulation+/- (7d)Conquered by ..at
( 25|-19 )Natars 25|-19222(c.t. Scorpion King Thu 21/09/17
( 50|4 )Natars 50|4244(c.t. Pimma Fri 22/09/17
( 10|44 )Natars 10|44269(c.t. termitis Sun 01/10/17
( -28|29 )Natars -28|29405(c.t. Auggie Mon 02/10/17
( 41|21 )Natars 41|21322(c.t. Shekoobecket Mon 02/10/17
( -42|-19 )Natars -42|-19253(c.t. jon snow Mon 02/10/17
( 13|-46 )Natars 13|-46256(c.t. invoker Tue 03/10/17
( 31|29 )Natars 31|29294(c.t. joshiishan Wed 04/10/17
( 40|-20 )Natars 40|-20426(c.t. Scorpion King Wed 04/10/17
( 44|15 )Natars 44|15276(c.t. Darkhunter Thu 05/10/17
( 45|-8 )Natars 45|-8341(c.t. elmo Thu 05/10/17
( 38|-26 )Natars 38|-26126 (destroyed Thu 05/10/17
( -27|28 )Natars -27|28395(c.t. Egg Fri 06/10/17
( 39|20 )Natars 39|20281(c.t. Darkhunter Fri 06/10/17
( -31|-29 )Natars -31|-29221(c.t. Flymo Fri 06/10/17
( 2|-53 )Natars 2|-53341(c.t. invoker Fri 06/10/17
( -18|34 )Natars -18|34251(c.t. Mighty Mouse Sat 07/10/17
( -26|27 )Natars -26|27437(c.t. Egg Sat 07/10/17
( 23|19 )Natars 23|19219(c.t. Jigsawm8 Sat 07/10/17
( 30|-31 )Natars 30|-31287(c.t. D2K Sat 07/10/17
( 33|8 )Natars 33|8313(c.t. Westeros Sun 08/10/17
( -41|-6 )Natars -41|-6271(c.t. mortein Sun 08/10/17
( 33|19 )Natars 33|19288(c.t. edge_xr Mon 09/10/17
( 15|36 )Natars 15|36302(c.t. joshiishan Tue 10/10/17
( 21|24 )Natars 21|24228(c.t. Jigsawm8 Tue 10/10/17
( -31|-7 )Natars -31|-7399(c.t. Hilda Tue 10/10/17
( -3|-85 )Natars -3|-85329(c.t. germanicus Tue 10/10/17
( -78|226 )The titan boots164 (destroyed Tue 10/10/17
( 76|198 )Diet control101 (destroyed Tue 10/10/17
( 156|180 )The titan boots163 (destroyed Tue 10/10/17
( -52|150 )Storage masterplan163 (destroyed Tue 10/10/17
( 127|150 )Artefact of the fool163 (destroyed Tue 10/10/17
( 103|120 )Storage masterplan163 (destroyed Tue 10/10/17
( -111|111 )Storage masterplan163 (destroyed Tue 10/10/17
( 2|106 )The eagles eyes163 (destroyed Tue 10/10/17
( -83|103 )Rivals confusion163 (destroyed Tue 10/10/17
( -182|73 )Artefact of the fool163 (destroyed Tue 10/10/17
( 82|53 )The titan boots163 (destroyed Tue 10/10/17
( 92|50 )The eagles eyes163 (destroyed Tue 10/10/17
( 190|47 )Artefact of the fool163 (destroyed Tue 10/10/17
( -195|24 )The eagles eyes163 (destroyed Tue 10/10/17
( 117|15 )Diet control163 (destroyed Tue 10/10/17
( 131|-45 )The trainers talent163 (destroyed Tue 10/10/17
( 235|-45 )The titan boots163 (destroyed Tue 10/10/17
( -40|-69 )The architects' se163 (destroyed Tue 10/10/17
( 182|-74 )Artefact of the fool163 (destroyed Tue 10/10/17
( -47|-124 )Rivals confusion105 (destroyed Tue 10/10/17
( -232|-129 )The architects' se163 (destroyed Tue 10/10/17
( 104|-167 )Artefact of the fool163 (destroyed Tue 10/10/17
( -24|-196 )The eagles eyes163 (destroyed Tue 10/10/17
( -14|-196 )Artefact of the fool163 (destroyed Tue 10/10/17
( -34|12 )Natars -34|12361(c.t. Ghostrider Wed 11/10/17
( 38|7 )Natars 38|7279(c.t. Darkhunter Wed 11/10/17
( -38|5 )Natars -38|5326(c.t. hahahihi Wed 11/10/17
( 50|-25 )Natars 50|-25279(c.t. D2K Wed 11/10/17
( 37|-142 )Natars 37|-142616(c.t. Eastyork Wed 11/10/17
( 24|195 )The eagles eyes163 (destroyed Wed 11/10/17
( -131|-21 )Rivals confusion163 (destroyed Wed 11/10/17
( 83|-103 )Rivals confusion164 (destroyed Wed 11/10/17
( -47|6 )Natars -47|6-1(c.t. Valor Fri 13/10/17
( -36|-8 )Natars -36|-8-1(c.t. Hilda Fri 13/10/17
( -31|-21 )Natars -31|-21-1(c.t. mortein Fri 13/10/17
( -227|135 )The architects' se-1 (destroyed Fri 13/10/17
( 68|-40 )The architects' se-1 (destroyed Fri 13/10/17
( 227|-136 )The architects' se-1 (destroyed Fri 13/10/17
( -5|-266 )The architects' se-1 (destroyed Fri 13/10/17
( 52|-6 )Natars 52|-6744(c.t. Westeros Sat 14/10/17
( 32|-12 )Natars 32|-12442(c.t. Scorpion King Sat 14/10/17
( -49|-17 )Natars -49|-17304(c.t. mortein Sat 14/10/17
( 196|-25 )The eagles eyes170 (destroyed Sat 14/10/17
( 12|52 )Natars 12|52579(c.t. joshiishan Mon 16/10/17
( 44|36 )Natars 44|36456(c.t. ArcheonGrey Mon 16/10/17
( -38|31 )Natars -38|31487(c.t. Shekoobecket Mon 16/10/17
( 34|21 )Natars 34|21265(c.t. Jigsawm8 Mon 16/10/17
( -38|-26 )Natars -38|-26248(c.t. mortein Mon 16/10/17
( -16|-40 )Natars -16|-40233(c.t. Zoyen Mon 16/10/17
( -39|28 )Natars -39|28323(c.t. Shekoobecket Tue 17/10/17
( 56|22 )Natars 56|22322(c.t. ramyadel Tue 17/10/17
( -38|-10 )Natars -38|-10249(c.t. Hilda Tue 17/10/17
( 5|265 )The architects' se126 (destroyed Tue 17/10/17
( 34|-35 )Natars 34|-35310(c.t. humza53 Wed 18/10/17
( 21|56 )Natars 21|56478(c.t. TheHunter Thu 19/10/17
( -101|8 )Natars -101|8640(c.t. Thor Thu 19/10/17
( -28|-26 )Natars -28|-26322(c.t. mortein Thu 19/10/17
( 108|-99 )Natars 108|-99592(c.t. kancil Thu 19/10/17
( -25|-19 )Natars -25|-19265(c.t. ajay Fri 20/10/17
( -28|-32 )Natars -28|-32291(c.t. Flymo Fri 20/10/17
( -31|-38 )Natars -31|-38291(c.t. mortein Fri 20/10/17
( 167|58 )Rivals confusion207(c.t. Demonata Sat 21/10/17
( 55|13 )Natars 55|13354(c.t. Westeros Sat 21/10/17
( 124|112 )Rivals unique confusio163 (destroyed Sat 21/10/17
( -37|-1 )Natars -37|-1297(c.t. hahahihi Sun 22/10/17
( -58|166 )Rivals confusion201 (destroyed Sun 22/10/17
( 11|60 )Natars 11|60361(c.t. jake1227 Mon 23/10/17
( 29|27 )Natars 29|27268(c.t. greensnake Mon 23/10/17
( -40|-15 )Natars -40|-15268(c.t. mortein Mon 23/10/17
( 50|-17 )Natars 50|-17363(c.t. D2K Mon 23/10/17
( 47|123 )Rivals confusion212 (destroyed Mon 23/10/17

Player statistics