GT2 account / Email
Password
New account

Arayashiki (tx3.travian.co.uk)

Name: Arayashiki
Rank: 6 (no change)
Alliance: T-T-M
Villages: 63 (+1)
Settled villages:
16
Conquered villages:
47
Population: 58,948 (+574)
Registered since: 25/07/11
Playtime: 157 Days
Village history: Show log (Entries: 63)
Alliance history:
(No alliances)  25/07/11 till 28/07/11  (4 Days)
T-T-M  since 29/07/11  (154 Days)
GetterMap 2.1: See GetterMap 2.1

Villages

X | YVillagePopulation+/- (7d)Settled/conquered..at
( 38|-50 )01. Minds Eye1159(settledMon 25/07/11
( 61|-55 )05. Black Eye1103(settledSun 07/08/11
( 59|-57 )02. Blind Eye1081(settledFri 29/07/11
( 65|-73 )25. Hungry Eye1063(G.v. bladeknightMon 12/09/11
( 48|-62 )23. Loving Eyes1063(G.v. fobos78Thu 08/09/11
( 57|-79 )36. Closed Eyes1043(G.v. kosmonautsMon 26/09/11
( 57|-55 )06. Pink Eye1028(settledTue 09/08/11
( 73|-77 )33. Crying Eyes1023(G.v. MarkSat 24/09/11
( 46|-58 )19. Cursed Eye1021(G.v. MadDanThu 01/09/11
( 46|-59 )18. Evil Eye1020(G.v. MadDanWed 31/08/11
( 53|-59 )13. Coyote Eyes1015(settledMon 22/08/11
( 67|-53 )21. Leering Eye1009(G.v. blondieMon 05/09/11
( 74|-63 )45. Bushy Eyes1008(+4)(G.v. xghostxSat 15/10/11
( 60|-57 )10. Third Eye1007(+3)(settledWed 17/08/11
( 74|-75 )32. Weak Eye1003(G.v. MarkFri 23/09/11
( 91|-66 )34. Snake Eyes1001(G.v. samanasSun 25/09/11
( 51|-35 )29. Sorry Eye1001(G.v. noraFri 16/09/11
( 73|-75 )35. Green Eyes1000(G.v. MarkMon 26/09/11
( 45|-54 )20. Naked Eye999(G.v. Mr0wnerFri 02/09/11
( 49|-42 )28. Nasty Eyes999(+2)(G.v. noraThu 15/09/11
( 62|-55 )04. Mad Eye998(settledFri 05/08/11
( 64|-26 )39. Lonely Eyes994(+2)(G.v. Joe BeeSun 02/10/11
( 39|-47 )26. Red Eye987(G.v. PoshumenskiTue 13/09/11
( 54|-58 )14. Bulls Eye978(settledWed 24/08/11
( 64|-48 )41. Cross Eyes974(+2)(G.v. Joe BeeWed 05/10/11
( 64|-60 )27. Tired Eyes967(G.v. valdaTue 13/09/11
( 64|-61 )24. Shadow Eye964(G.v. valdaFri 09/09/11
( 39|-26 )44. MeoMeo Eyes960(G.v. bkktcnWed 12/10/11
( 59|-56 )09. Glass Eye958(settledMon 15/08/11
( 64|-52 )03. Dead Eye958(settledTue 02/08/11
( 56|-53 )17. Mystic Eyes955(G.v. parkerlingsWed 31/08/11
( 66|-40 )37. Tarrucks Eye954(G.v. Joe BeeSun 02/10/11
( 66|-67 )42. Liz Eyes953(+4)(G.v. ToumaMon 10/10/11
( 64|-54 )16. Private Eye953(settledSat 27/08/11
( 58|-56 )08. Fake Eye952(settledSat 13/08/11
( 58|-53 )38. Bug Eyes951(+3)(G.v. Joe BeeSun 02/10/11
( 61|-45 )40. Bandit Eyes950(G.v. Joe BeeTue 04/10/11
( 57|-58 )07. Lazy Eye950(settledThu 11/08/11
( 19|-14 )58. Watering Eyes947(+10)(G.v. Boiling WaterTue 29/11/11
( 60|-56 )11. Crazy Eye947(settledFri 19/08/11
( 65|-55 )22. Wandering Eye946(G.v. blondieWed 07/09/11
( 56|-26 )31. Blinking Eyes937(+2)(G.v. whitbreadTue 20/09/11
( 80|-52 )51. Sweet Eyes935(+5)(G.v. Go2NewWed 23/11/11
( 70|-61 )50. Peep Eye926(+8)(G.v. MagisterSun 30/10/11
( 67|-60 )15. Twinkling Eye925(settledThu 25/08/11
( 57|-56 )12. Bloodshot Eye919(settledSat 20/08/11
( 87|-49 )53. Tearful Eyes918(+6)(G.v. Go2NewWed 23/11/11
( 60|-68 )46. Sleepy Eye917(+6)(G.v. PyrokineticSockWed 26/10/11
( 79|-30 )52. Longing Eyes913(+6)(G.v. Go2NewWed 23/11/11
( 72|-60 )49. Open Eye903(+6)(G.v. MagisterSat 29/10/11
( 58|-67 )43. Angel Eyes901(+5)(G.v. devilsangelMon 10/10/11
( 53|-52 )48. Tasty Eyes881(G.v. robboThu 27/10/11
( 77|-50 )54. Misty Eyes869(+4)(G.v. Go2NewWed 23/11/11
( 83|-45 )56. Trembling Eyes866(+7)(G.v. Go2NewThu 24/11/11
( 46|-57 )47. Zeus Eye866(+5)(G.v. MadDanWed 26/10/11
( 72|-53 )55. Sorrowful Eyes855(+4)(G.v. Go2NewWed 23/11/11
( 71|-36 )57. Weary Eyes806(+7)(G.v. Go2NewSat 26/11/11
( 41|-70 )30. Sad Eyes732(+8)(G.v. noraSat 17/09/11
( 81|-48 )59. Fish Eye717(+9)(G.v. Go2NewThu 01/12/11
( 88|-53 )60. Linzies Eye687(+8)(G.v. Go2NewSat 10/12/11
( 85|-51 )61. Bulging Eye603(+12)(G.v. Go2NewThu 22/12/11
( -21|0 )00. Anti Wonder517(-77)(G.v. NatarsMon 24/10/11
( 82|-45 )62. New Eye513(-65)(G.v. Go2NewFri 23/12/11

Player statistics