GT2 account / Email
Password
New account

Natars (ts7.travian.com)

Name: Natars
Rank: 1 (no change)
Villages: 4720 (-25)
Settled villages:
129
Conquered villages:
6033
Lost villages:
1442
Population: 2,092,903 (+38,707)
Registered since: 18/07/17
Playtime: 262 Days
Village history: Show log (Entries: 7604)
Alliance history:
(No alliances)  since 18/07/17  (263 Days)
GetterMap 2.1: See GetterMap 2.1
Other worlds There are players with the same name on other worlds:
> Show list (100 entries)

Villages

X | YVillagePopulation+/- (7d)Settled/conquered..at
( 100|-100 )TEN World Wonder1161(+80)(settledTue 18/07/17
( 9|-8 )00 Romania1153(+97)(settledTue 18/07/17
( 34|-37 )Gooday 071031(+3)(G.v. MarinacTue 08/08/17
( 24|-31 )Gooday 031025(+3)(G.v. grandemagoMon 07/08/17
( -77|-6 )1a.Kiestinki Ost1022(+10)(G.v. MeretricioFri 11/08/17
( 3|-75 )Hallows991(+17)(G.v. DreazFri 11/08/17
( 58|-23 )Sherg - Boston987(+12)(G.v. DE003Thu 10/08/17
( 27|-71 )Warrior 2.5982(G.v. MagyarMikanfalFri 11/08/17
( 89|34 )14976(G.v. JobbyFri 11/08/17
( 34|-40 )Gooday 09972(+13)(G.v. DeegueFri 11/08/17
( 10|-80 )Jen Titus965(+18)(G.v. Pola013Fri 11/08/17
( 11|-61 )Cain962(+15)(G.v. wilye3Thu 10/08/17
( -64|32 )Birdperson958(+10)(G.v. perse1Thu 10/08/17
( 20|-71 )Warrior 2.7957(+12)(G.v. VillagedemongThu 10/08/17
( -2|-64 )Gooday 11952(+16)(G.v. Babe85Fri 11/08/17
( 9|-66 )Warrior 1.8929(+16)(G.v. eleanor05Thu 10/08/17
( -16|55 )Spudd13926(+21)(G.v. marietaa12Thu 10/08/17
( -52|-59 )taken920(+36)(G.v. VdsilisVillageFri 11/08/17
( -40|-78 )Natars -40|-78 taken916(+36)(G.v. glasseri1Fri 11/08/17
( 68|-43 )Dimension914(G.v. PDW15NU3Fri 11/08/17
( 45|-61 )13t902(G.v. Arcangelia4Fri 11/08/17
( 59|-53 )Aurora901(G.v. Benio094Fri 11/08/17
( 20|-22 )10.Ammo Depot-D894(G.v. BigboyMon 07/08/17
( -100|100 )GG WW Village877(+70)(settledTue 18/07/17
( 77|-42 )Force10876(+4)(G.v. AldeiadaMargaFri 11/08/17
( 39|35 )9866(+9)(G.v. BoudiccaTue 08/08/17
( -48|-68 )Natars -48|-68 Taken855(+35)(G.v. MaryahBrettFri 11/08/17
( 50|20 )77853(+38)(G.v. ChengmingzTue 08/08/17
( 46|43 )0844(+18)(G.v. TiliunengFri 11/08/17
( 40|-41 )Gooday 13843(+15)(G.v. naipesjuniorThu 10/08/17
( 46|38 )11833(+16)(G.v. iilionixThu 10/08/17
( 76|-52 )Compellent823(G.v. LaSagiFri 11/08/17
( 93|2 )mulla 4818(G.v. betullaFri 11/08/17
( -18|72 )Army2815(+11)(G.v. EukalyptusFri 11/08/17
( 26|-38 )Gooday 12803(+18)(G.v. JaalMon 07/08/17
( 14|-59 )10. Mediolanum787(G.v. EldoradoFri 11/08/17
( 64|-2 )16785(G.v. b17.2Thu 10/08/17
( 20|-64 )Hostile Takeover783(+24)(G.v. cool38Thu 10/08/17
( 0|0 )Natars781(settledTue 18/07/17
( -31|66 )Island773(+54)(G.v. buykeptThu 10/08/17
( 30|-87 )SL 5.1763(G.v. cotvansDorfFri 11/08/17
( 1|-65 )Hell hath no fury736(+34)(G.v. Anton5Fri 11/08/17
( -52|74 )Nk20732(+19)(G.v. kubanczyk007Fri 11/08/17
( 54|-58 )15729(G.v. SALTUKLARFri 11/08/17
( 64|-32 )Cenub - CHIEFED728(+53)(G.v. arikamireThu 10/08/17
( -28|-54 )N20 elly726(+70)(G.v. galowiankaFri 11/08/17
( -2|89 )30723(+48)(G.v. ApolutionFri 11/08/17
( -8|-93 )Escape San Francisco718(G.v. conkistauppFri 11/08/17
( 33|31 )444706(+38)(G.v. catMon 07/08/17
( 29|90 )Satan`s Atrium701(G.v. amr7Wed 09/08/17
( -81|43 )11684(G.v. d.MiraculixFri 11/08/17
( 35|-64 )06-S684(G.v. JaskiniaPandyFri 11/08/17
( -82|42 )12682(G.v. SupernovaRashFri 11/08/17
( 77|-20 )B4 Shaoran677(+28)(G.v. VyhrajutoMartFri 11/08/17
( 72|-22 )B5 Sakura674(+18)(G.v. FussballersDorFri 11/08/17
( 97|38 )21654(G.v. Predrag95Thu 10/08/17
( 26|-86 )SL 5.2640(G.v. Teutonas1Wed 09/08/17
( 1|-31 )10 STOP ATTACKS639(+6)(G.v. ilucandybbMon 07/08/17
( -4|-78 )Gooday 18639(+30)(G.v. SexxxyTimezThu 10/08/17
( -5|-11 )100| Magnum Opus639(+48)(settledTue 18/07/17
( 5|-62 )Ready player one637(+86)(G.v. H.03Thu 10/08/17
( 62|-35 )Cenub - TEN X626(+73)(G.v. DeneiFri 11/08/17
( 30|53 )Natars 30|53625(+23)(G.v. ACDC2Thu 10/08/17
( -50|78 )Nk23609(+13)(G.v. tranquilitFri 11/08/17
( -76|6 )Natars -76|6606(G.v. lum3Thu 10/08/17
( 82|0 )Natars 82|0600(+13)(G.v. maheVillageFri 11/08/17
( 16|-83 )05-02596(G.v. boui84Wed 09/08/17
( 54|52 )Natars 54|52592(+9)(G.v. AnemiaFri 11/08/17
( 37|35 )666589(+51)(G.v. aligatorTue 08/08/17
( 64|60 )Natars 64|60587(+10)(G.v. ZIAKHAN1Fri 11/08/17
( -54|59 )Natars -54|59583(+18)(G.v. deva6Fri 11/08/17
( -14|-71 )Natars -14|-71580(+15)(G.v. ViaPraetThu 10/08/17
( -75|22 )Natars -75|22577(+11)(G.v. caqpo1Fri 11/08/17
( -3|-82 )Natars -3|-82577(+13)(G.v. Aldeademejia0Fri 11/08/17
( -48|42 )Natars -48|42577(+7)(G.v. Aldeiadofox75Fri 11/08/17
( 47|-6 )Zimnicea576(+4)(G.v. testerMon 07/08/17
( -52|65 )Natars -52|65576(+3)(G.v. zackkenzFri 11/08/17
( 61|32 )06_Benevolence575(G.v. conkistaACDCFri 11/08/17
( 62|60 )Natars 62|60574(+9)(G.v. SOLEIL013Fri 11/08/17
( -57|13 )Natars -57|13573(+6)(G.v. reprovedFri 11/08/17
( -83|21 )Natars -83|21573(+18)(G.v. NastyvilleFri 11/08/17
( -44|-79 )Once Upon A Time573(G.v. DannysVillageFri 11/08/17
( -50|60 )Natars -50|60571(+12)(G.v. caqpo2Fri 11/08/17
( 92|7 )Natars 92|7571(+11)(G.v. plotinaFri 11/08/17
( 24|-46 )kw031570(+138)(G.v. ARDAVIRTue 08/08/17
( 37|-65 )07569(G.v. magozurliFri 11/08/17
( -70|10 )Natars -70|10566(+12)(G.v. VillagedekevThu 10/08/17
( -1|-87 )Natars -1|-87565(+8)(G.v. DEVIL06Fri 11/08/17
( -55|56 )Natars -55|56564(+7)(G.v. LinnaiusFri 11/08/17
( -21|-41 )Natars -21|-41563(+24)(G.v. WistokTue 08/08/17
( 52|34 )999563(+60)(G.v. tapanapodiplaThu 10/08/17
( -32|41 )Natars -32|41563(+7)(G.v. FreshnessWed 09/08/17
( -32|80 )Natars -32|80562(+13)(G.v. InzantorFri 11/08/17
( -79|28 )Natars -79|28560(+17)(G.v. GSEVFri 11/08/17
( -63|5 )Natars -63|5557(+2)(G.v. intikam005Fri 11/08/17
( -45|54 )Natars -45|54556(+6)(G.v. SifaThu 10/08/17
( -73|-13 )Natars -73|-13555(+9)(G.v. spszontaczkaThu 10/08/17
( 26|20 )Bacalesti553(G.v. TemplarsMon 07/08/17
( -40|63 )Natars -40|63553(+8)(G.v. mrmenruleFri 11/08/17
( -57|65 )Natars -57|65552(+4)(G.v. AldeadeMsonriFri 11/08/17
( -12|70 )Natars -12|70552(+11)(G.v. angelcrowThu 10/08/17
... All (301)

Player statistics