GT2 konto / Email
Salasõna
Uus konto
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

GetterMap näide maailmast ts3.travian.co.ee kahe suurima liidu ja mängijaga.

GetterMap - Traviani kaart

GetterMap on veebilehitseja kaart Traviani maailmadest. Sa võid lihtsalt luua oma kaarte ja näidata neid teistele inimestele.

Funktsioonid: märgistatav, suumitav, sisaldab külade informatsiooni, minikaarti ja lahedat "zoom-to" funktsiooni.

Samuti on võimalik kaarti postitada otse foorumisse või veebilehele.

Loo kaart

Traviani server:Server 3 (ts3.travian.co.ee) - Vaheta serverit
Liidud: (Liitude nimed eraldatud komadega)
Mängijad: (Mängijate nimed eraldatud komadega)
Märkus: sisse logitud kasutajatele, teie külad on alati kaasatud. Sedasi näed igal kaardil oma külasid!