GT2 account / Email
Password
New account

Natars (ts15.travian.com)

Name: Natars
Rank: 1 (no change)
Villages: 1591 (-35)
Settled villages:
3
Conquered villages:
2199
Lost villages:
611
Population: 550,417 (-845)
Registered since: 09/09/19
Playtime: 138 Days
Village history: Show log (Entries: 2813)
Alliance history:
(No alliances)  since 09/09/19  (139 Days)
GetterMap 2.1: See GetterMap 2.1
Other worlds There are players with the same name on other worlds:
> Show list (100 entries)

Villages

X | YVillagePopulation+/- (7d)Settled/conquered..at
( 83|-111 )L1044(+4)(G.v. OlgaTue 17/09/19
( -400|400 )Natars960(+30)(settledMon 09/09/19
( -34|12 )DA01940(+3)(G.v. DreamsThu 12/09/19
( 116|-42 )01. Эпи930(+10)(G.v. DiosMon 16/09/19
( 76|5 )Steko3852(+16)(G.v. oberkrainerWed 18/09/19
( 20|19 )04~Chiefed839(+18)(G.v. aminThu 12/09/19
( 87|-12 )Home of Lihgt807(+14)(G.v. GangastyleMon 16/09/19
( -19|-37 )GreKob 07783(+46)(G.v. DarkThu 12/09/19
( 73|18 )09.80 ΑΔΤΕ771(+22)(G.v. JomezykySat 14/09/19
( -89|-27 )07749(+35)(G.v. martin8897Wed 18/09/19
( -10|72 )♥ ♥ ♥ ♥ ♥741(+10)(G.v. MrxThu 12/09/19
( 126|-33 )25728(+20)(G.v. Wicked TunaSun 15/09/19
( 10|112 )Ro1726(+26)(G.v. GalioTue 17/09/19
( -71|52 )509712(+13)(G.v. NightshadeFri 13/09/19
( -81|31 )9707(+17)(G.v. redvikingWed 18/09/19
( -68|-1 )01 gato680(+42)(G.v. SindarveFri 13/09/19
( 106|72 )Nasta640(G.v. cira034Sun 15/09/19
( 96|4 )L12.M05636(+50)(G.v. Feci98Wed 18/09/19
( 102|68 )Antigua 5622(G.v. TragikomixSat 14/09/19
( 129|-62 )removeNatars 129|-62620(+54)(G.v. noamfishTue 17/09/19
( -70|3 )02 gato618(+43)(G.v. NehelanniaThu 12/09/19
( 138|20 )9610(+83)(G.v. RudolphusWed 18/09/19
( -44|-20 )Mitch6602(+33)(G.v. serapideWed 18/09/19
( -64|22 )09577(+57)(G.v. malderTue 17/09/19
( 117|32 )A Gauls village575(+25)(G.v. MihaiTue 17/09/19
( 40|-75 )Natars 40|-75528(+104)(G.v. tommo888Fri 13/09/19
( -52|-12 )13485(+37)(G.v. whateverSat 14/09/19
( 23|0 )Natars 23|0483(+12)(G.v. S&DTue 17/09/19
( 47|-90 )Natars 47|-90452(+7)(G.v. JosephbigbootyFri 13/09/19
( -10|-33 )Natars -10|-33449(+12)(G.v. JokerThu 12/09/19
( -109|28 )Bace 12447(+82)(G.v. KiMi97Thu 19/09/19
( 66|-123 )stop farming 66,-123445(+66)(G.v. YvaTue 17/09/19
( 56|80 )Natars 56|80438(+11)(G.v. LeVémeFri 13/09/19
( 16|-66 )REMOVEFARMLIST436(+17)(G.v. carlThu 12/09/19
( -9|-43 )Natars -9|-43432(+11)(G.v. PantazwSat 14/09/19
( 28|63 )Natars 28|63430(+5)(G.v. XenosTue 17/09/19
( 29|40 )Natars 29|40427(+14)(G.v. strakiThu 12/09/19
( 34|40 )Natars 34|40425(+6)(G.v. babanThu 12/09/19
( -35|-45 )Natars -35|-45425(+17)(G.v. n00bzThu 12/09/19
( 84|57 )Natars 84|57425(+25)(G.v. MilesM52Fri 13/09/19
( 48|87 )Natars 48|87421(+14)(G.v. VanagacsFri 13/09/19
( -22|120 )Natars -22|120421(+15)(G.v. KounixSat 14/09/19
( 32|3 )Natars 32|3420(+9)(G.v. rootThu 12/09/19
( 60|-42 )Natars 60|-42418(+16)(G.v. dddTue 17/09/19
( 35|5 )Natars 35|5418(+8)(G.v. JLSRSun 15/09/19
( 13|-46 )Natars 13|-46416(+1)(G.v. Stop askingThu 12/09/19
( 3|65 )Natars 3|65416(+7)(G.v. AndingiTue 17/09/19
( -48|112 )Natars -48|112414(+8)(G.v. PJaxSun 15/09/19
( -31|129 )Natars -31|129413(+16)(G.v. deskoMon 16/09/19
( -5|73 )Natars -5|73412(+17)(G.v. Naomi_AzzetWed 18/09/19
( 27|97 )Natars 27|97411(+12)(G.v. BerysombreWed 18/09/19
( 44|149 )Natars 44|149411(+13)(G.v. E n c k eThu 19/09/19
( -5|124 )Natars -5|124411(+11)(G.v. Kosarkas98Sun 15/09/19
( 24|118 )Natars 24|118410(+8)(G.v. enanopMon 16/09/19
( 10|128 )Natars 10|128408(+9)(G.v. ArtemMon 16/09/19
( -7|-32 )Natars -7|-32408(+5)(G.v. test03Thu 12/09/19
( 37|-71 )Natars 37|-71407(+11)(G.v. carl2Fri 13/09/19
( 3|57 )Natars 3|57407(+16)(G.v. virus6000Tue 17/09/19
( -17|-55 )Natars -17|-55407(+9)(G.v. BoringThu 12/09/19
( 85|-24 )Natars 85|-24406(+6)(G.v. justinycng1Fri 13/09/19
( 33|5 )Natars 33|5405(+17)(G.v. D4rkFri 13/09/19
( 3|-46 )Natars 3|-46405(+15)(G.v. BauntyThu 12/09/19
( -3|-50 )Natars -3|-50404(+10)(G.v. The-DreamThu 12/09/19
( 1|78 )Natars 1|78404(+16)(G.v. StanisTue 17/09/19
( 64|-104 )Natars 64|-104404(+10)(G.v. apertureSun 15/09/19
( -14|-43 )Natars -14|-43403(+3)(G.v. JakobsenThu 12/09/19
( 59|-6 )Natars 59|-6402(+23)(G.v. popSat 14/09/19
( -24|71 )Natars -24|71401(+19)(G.v. PaterFri 13/09/19
( 18|89 )Natars 18|89400(+10)(G.v. masterblasterFri 13/09/19
( 28|69 )Natars 28|69399(+10)(G.v. ScipioFri 13/09/19
( -12|-58 )Natars -12|-58399(G.v. alsayeedThu 12/09/19
( -46|111 )Natars -46|111397(+12)(G.v. TorroTue 17/09/19
( 13|123 )Natars 13|123397(+6)(G.v. Lady AlanisThu 19/09/19
( 49|140 )Natars 49|140397(+7)(G.v. JustChillWed 18/09/19
( 44|5 )Natars 44|5397(-1)(G.v. medoFri 13/09/19
( -50|86 )Natars -50|86397(+15)(G.v. x-xTue 17/09/19
( 44|19 )Natars 44|19395(-14)(G.v. ratarFri 13/09/19
( -11|-32 )Natars -11|-32395(+11)(G.v. adinorWed 18/09/19
( -26|-43 )Natars -26|-43395(+11)(G.v. SOLOTue 17/09/19
( -20|84 )Natars -20|84395(+12)(G.v. praskoWed 18/09/19
( -57|117 )Natars -57|117395(+12)(G.v. PotatoSun 15/09/19
( 46|70 )Natars 46|70394(+8)(G.v. danyda24Wed 18/09/19
( -106|1 )Natars -106|1394(+7)(G.v. WallemiWed 18/09/19
( -33|109 )Natars -33|109393(+3)(G.v. CinderellaManSat 14/09/19
( -71|-4 )Natars -71|-4393(+9)(G.v. WarriorsTue 17/09/19
( 137|-13 )Natars 137|-13393(+14)(G.v. ElliMon 16/09/19
( 52|-96 )Natars 52|-96392(+4)(G.v. walkingdeadSat 14/09/19
( 117|39 )9 - Depot House392(G.v. Last MohicanMon 16/09/19
( 1|68 )Natars 1|68392(+7)(G.v. Hiteck101Tue 17/09/19
( 139|-47 )Natars 139|-47392(+17)(G.v. Alex2103Wed 18/09/19
( 15|76 )Natars 15|76391(+9)(G.v. KarooFri 13/09/19
( 43|-5 )Natars 43|-5391(-15)(G.v. luckyluckFri 13/09/19
( 76|36 )Natars 76|36391(+5)(G.v. ART.GEOWed 18/09/19
( -26|75 )Natars -26|75391(+18)(G.v. cto42g4Fri 13/09/19
( -7|61 )Natars -7|61390(+12)(G.v. or notThu 12/09/19
( 20|128 )Natars 20|128390(+9)(G.v. Linkiin96Sun 15/09/19
( 35|55 )Natars 35|55390(+5)(G.v. princeso92Thu 12/09/19
( 56|47 )Natars 56|47390(+11)(G.v. Alexis_RaievskySat 14/09/19
( 27|47 )Natars 27|47390(+13)(G.v. VoosjThu 12/09/19
( 7|69 )Natars 7|69390(+9)(G.v. GodOfSexThu 12/09/19
( 80|-1 )Natars 80|-1389(+2)(G.v. TurboFri 13/09/19
... All (301)

Player statistics