GT2 hesabı / E-posta
Şifre
Yeni Hesap
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

Sado35 (ts1.travian.com.tr)

Ad: Sado35
Rütbe: 89 (2 düşmüş)
Birlik: AYYILDZ©
Köyler: 22
Kurulan Köyler:
14
Reislenen köyler:
8
Nüfus: 14.779 (+52)
Şu tarihten beri kayıtlı;: 22.01.21
Oynama süresi: 242 Gün
Köy geçmişi: Geçmiş göster (Yazılar: 22)
Geçmiş: (Yazılar: 22)
22.01.21(-8|-62) kuruldu.
30.01.21(62|-100) kuruldu.
13.02.21(67|-96) kuruldu.
24.02.21(61|-99) kuruldu.
08.03.21(61|-101) kuruldu.
21.03.21(69|-105) kuruldu.
03.04.21(64|-109) kuruldu.
16.04.21(63|-105) köyü Bolamac den reislendi.
01.05.21(74|-97) köyü Zalım (PARS) den reislendi.
09.05.21(67|-101) köyü Natarlar den reislendi.
17.05.21(61|-97) kuruldu.
28.05.21(61|-100) kuruldu.
07.06.21(64|-97) köyü Natarlar den reislendi.
15.06.21(59|-104) kuruldu.
28.06.21(62|-99) kuruldu.
09.07.21(62|-101) kuruldu.
20.07.21(60|-99) kuruldu.
30.07.21(77|-114) köyü PUMA den reislendi.
12.08.21(70|-117) köyü PUMA den reislendi.
21.08.21(75|-115) köyü PUMA den reislendi.
30.08.21(77|-110) köyü PUMA den reislendi.
09.09.21(63|-99) kuruldu.
Birlik geçmişi:
AYYILDZ©  22.01.21 kadar 26.04.21  (95 Gün)
(Birliksiz)  27.04.21 
AYYILDZР 28.04.21 
(Birliksiz)  29.04.21 kadar 30.04.21  (2 Gün)
AYYILDZ©  şundan beridir; 01.05.21  (144 Gün)
GetterMap 2,1: GetterMap 2,1 de bakın:
Diğer sunucular:
Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.:
> Yazıları listele (14 yazı)
sado35Server 8 [international.travian.com] (ts8.x1.international.travian.com) üzerinde (Köyler: 1)
sado35Server 4 [asia.travian.com] (ts4.x1.asia.travian.com) üzerinde (Köyler: 4)
sado35Server 6 [international.travian.com] (ts6.x1.international.travian.com) üzerinde (silindi)
sado35nys.asia.travian.com (nys.x1.asia.travian.com) üzerinde (Köyler: 7)
sado35Server 5 [europe.travian.com] (ts5.x1.europe.travian.com) üzerinde (Köyler: 4)
sado35Sunucu 1 (ts1.travian.com.tr) üzerinde (2020) (silindi)
Sado35Sunucu 4 (ts4.travian.com.tr) üzerinde (2016) (silindi)
sado35Speed 3x (tx3.travian.com.tr) üzerinde (2014) (silindi)
sado35tx2.com.tr (tx2.travian.com.tr) üzerinde (2013) (silindi)
Sado35Sunucu 2 (ts2.travian.com.tr) üzerinde (2011) (silindi)
sado35speed.com.tr (speed.travian.com.tr) üzerinde (2010) (silindi)
sado35s8.com.tr (s8.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
sado35s6.com.tr (s6.travian.com.tr) üzerinde (2009) (silindi)
sado35s13.com.tr (s13.travian.com.tr) üzerinde (2008) (silindi)

Köyler

X | YKöyNüfus+/- (7d)Kuruldu / Reislendi..da
( 67|-101 )İMPARATOR 8972(G.v. NatarlarPaz 09.05.21
( 74|-97 )ZALIM968(G.v. ZalımCts 01.05.21
( 61|-99 )İMPARATOR 3935(kurulmuşÇrş 24.02.21
( 63|-105 )İMPARATOR 7904(G.v. BolamacCum 16.04.21
( -8|-62 )İMPARATOR 1902(+4)(kurulmuşCum 22.01.21
( 61|-101 )iMPARATOR 4894(-21)(kurulmuşPzt 08.03.21
( 77|-114 )İMPARATOR16872(G.v. PUMACum 30.07.21
( 64|-109 )İMPARATOR 6850(+4)(kurulmuşCts 03.04.21
( 67|-96 )İMPARATOR 2845(kurulmuşCts 13.02.21
( 64|-97 )İMPARATOR11805(+7)(G.v. NatarlarPzt 07.06.21
( 61|-97 )İMPARATOR 9781(+8)(kurulmuşPzt 17.05.21
( 69|-105 )İMPARATOR 5757(kurulmuşPaz 21.03.21
( 70|-117 )İMPARATOR17683(+3)(G.v. PUMAPrş 12.08.21
( 59|-104 )İMPARATOR13653(+12)(kurulmuşSal 15.06.21
( 61|-100 )İMPARATOr10636(kurulmuşCum 28.05.21
( 62|-99 )İMPARATOR12526(+16)(kurulmuşPzt 28.06.21
( 77|-110 )İMPARATOR19513(+11)(G.v. PUMAPzt 30.08.21
( 62|-101 )İMPARATOR14470(+13)(kurulmuşCum 09.07.21
( 60|-99 )İMPARATOR15432(+23)(kurulmuşSal 20.07.21
( 62|-100 )İMPARATOR198(-47)(kurulmuşCts 30.01.21
( 75|-115 )İMPARATOR18159(+4)(G.v. PUMACts 21.08.21
( 63|-99 )Yeni Köy24(+15)(kurulmuşPrş 09.09.21

Oyuncu istatistikleri