GT2 hesabı / E-posta
Şifre
Yeni Hesap
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

İsim değişikliği

Travianda adını değiştirenleri burada görebilirsiniz..
Eski isimYeni isimOyun zamanı
Murat ERDEMalemci7606.12.09
antikürtbAyBuRt5717.11.09
****araFakirKedi7404.12.09