GT2 hesabı / E-posta
Şifre
Yeni Hesap
  Please choose your Language
  Bitte wähle deine Sprache

İsim değişikliği

Travianda adını değiştirenleri burada görebilirsiniz..
Eski isimYeni isimOyun zamanı
Ucan_Bokmagdur_genc1705.07.10
zeytinburnuPİÇİzeytin_burnu15116.11.10