GT2 účet / E-mail
Heslo
Nový účet
To je archivováný a zastaralý Travian serveru Svět a Můžete přejít na jiné nearchivační Travian servery zde: Změnit Travian server

Příklad GetterMap pro ks2-cz.travian.com s 2 největší aliancí a hráčů.

GetterMap - Mapa pro Travian

GetterMap je prohlížeč map pro Travian světy. Můžete snadno vytvářet vlastní mapy a ukázat to ostatním lidem.

Funkce: oynačování, zoomování, informace o obci, minimapa a seper "zoom-" funkce.

Také je možné psát přímo do mapy, na fóru, poštou nebo na webové stránky.

Generování map

Travian server:CZ2 (ks2-cz.travian.com) - Změnit Travian server
Aliance: (Jména aliancí, oddělené s "," )
Hráči: (Jména hráčů, oddělené s "," )
Upozornění: Pro přihlášené uživatele, je vaše vlastní vesnice vždy zahrnuta. Takže byste vidět své vlastní vesnice na každé mapě!